Dnes 8. ledna začíná v Ostravském muzeu výstava „Sopky v geologické historii Moravy a Slezska“ o výbušné historii, která se odehrála i na našem území. Četné nálezy vulkanických hornin z Moravy a Slezska dávají jedinečnou možnost blíže poznat dobu, kdy se krajinou vylévala žhavá láva, krátery sopek vyvrhovaly sopečné pumy a mračna ohnivého popela a z jejich úbočí se valily smrtící bahnotoky.

Kromě mapování výskytu hornin v různých geologických obdobích je návštěvníkům poodhalen svět sopek, které jsou dramatickým projevem vnitřní energie země. Podrobně jsou rozebrána všechna nebezpečí, kterými hrozí sopky – zabijáci ve vulkanicky aktivních oblastech. Historické informace o největších světových katastrofách, které mají na svědomí právě sopky, jsou doplněny také údaji o současných aktivních vulkánech. Instruktivní panely jsou doplněny četnými ukázkami magmatických hornin ze světa i České republiky.

Na výstavě je také vystavena bohatá sbírka sopečných hornin, pocházejících z různých geologických období. Mezi nejstarší patří horniny brněnské metabazitové zóny z doby před cca 725 mil. let, tj. do proterozoika (starohor). K vidění jsou také horniny ze dna hlubokomořské pánve (spility) z období devonu a karbonu z oblasti Drahanské vrchoviny a Nízkého Jeseníku. Horniny ze slezské jednotky Západních Karpat, která se rozprostírá od Hranic, přes Český Těšín až k polské Bialsko-Biała, reprezentují spodněkřídové horniny (druhohory). Třetihory a čtvrtohory jsou reprezentovány stratovulkány, k nimž patří Velký a Malý Roudný, Venušina sopka a Uhlířský vrch, tvoří významné dominanty v krajině a jsou i turisticky atraktivními cíli.

Výstava vznikla ve spolupráci Vlastivědného muzea v Olomouci, Katedry geologie PřF UP Olomouc, Muzea Prostějovska v Prostějově a Ústavu geologických věd PřF MU Brno. Jejími autory jsou Mgr. Tomáš Lehotský, Ph.D., RNDr. Vladimíra Jašková a prof. RNDr. Antonín Přichystal, DrSc.

Výstava „Sopky v geologické historii Moravy a Slezska“ byla doplněna exponáty ze sbírek Ostravského muzea, týkajícími se vulkanické a magmatické činnosti v Ostravě a jejím nejbližším okolí v geologické minulosti.


Zdroj informací: Ostravské muzeum, příspěvková organizace