Proč upřednostnit veřejnou dopravu nebo využít pohyb a sportovní aktivity pro cestování po Ostravě před jízdou osobním automobilem? Odpovědi najdou během března návštěvníci ve foyer Nové radnice na Prokešově náměstí.

Výstava se koná v rámci osvětové kampaně OSTRAVOU!!! Cílem projektu je zvýšit povědomí obyvatel a návštěvníků města o přínosech alternativních forem dopravy a upozornit na negativní dopady individuální automobilové dopravy na lidské zdraví a životní prostředí.

Pokud se na výstavu nedostanete, můžete si výstavní panely prohlédnout i zde: Výstava projektu OSTRAVOU!!! K vidění bude také na akcích pro veřejnost.

Kampaň klade důraz na využívání všech dostupných forem ekologicky šetrné dopravy, tzn. veřejné dopravy, vozidel s alternativním pohonem, cyklistiky a pěšího způsobu mobility. Ostravané i návštěvníci města o nich budou informováni venkovní reklamní kampaní, články v tisku a osvětou prostřednictvím tiskových zpráv, sociálních sítí a webových stránek města.

Na významných veřejných akcích se veřejnost setká s tzv. „čistými areály“, tedy stánky k projektu se zajímavými osvětovými informacemi a atraktivním doprovodným programem.