Cílem multidisciplinárního projektu bylo zpracování analýz zranitelnosti a tvorba metodiky integrovaného hodnocení zranitelnosti města a jeho obyvatel vůči teplotním extrémům s využitím klasifikace městských povrchů, jenž mohou sloužit jako nástroj podpory adaptací a plánování adaptačních opatření ve městech. Pro pilotní města (Praha, Brno, Ostrava) bylo zpracováno podrobné prostorové hodnocení zranitelnosti na základě klimatických analýz teplotních extrémů, s využitím participativních přístupů a projekcí budoucího vývoje (budoucího klimatu, změny land cover a předpokládaného socio-demografického vývoje měst).

Ke stažení: Metodika adaptace na změnu klimatu: hodnocení zranitelnosti města vůči teplotním extrémům.

Mapy s odborným obsahem, které prezentují hlavní výstupy projektu pro všechna zapojená města: https://arcg.is/1rm5r