Významné aktivity v oblasti ekoinovací

V současnosti je v této oblasti nejdůležitější aktivitou, v níž je město zapojeno, Výzva k předkládání návrhů dlouhodobé meziodvětvové spolupráce mezi soukromým a akademickým sektorem, v jejímž rámci jsou některé oblasti zaměřeny na využití materiálů a zdrojů, na oběhové hospodářství, technologie rozvíjející Smart Cities a také na inovace, včetně inovací v oblasti ŽP (předpokládaný rozsah projektů je odhadován na 719 mil. Kč).

Nová pracovní místa spojená s ekoinovacemi nelze vzhledem k současnému systému vykazování v České republice jednoznačně odlišit. Jednou z možností je odhad vývoje zaměstnanosti podle jednotlivých oborů, zaměstnanost ve Vědecko-technologickém parku, který se v Ostravě úspěšně rozvíjí, počet nových míst ve start-ups, či dalších institucích, které jsou s eko-inovacemi spojeny. Takový odhad však je vzhledem k nedostatečným statistikám velmi nepřesný. Situaci navíc „komplikuje“, že Česká republika má aktuálně nejnižší nezaměstnanost v rámci celé Evropské unie a prudký růst zaměstnanosti v posledním roce, způsobený především hospodářskou konjunkturou, značně znepřehlednil identifikaci subtilních příčin zvýšení zaměstnanosti podporou ekoinovací.

Ostrava se v rámci inovačních projektů zapojila také do aktivit inteligentní mobility, zaměřených na podporu elektromobilů, a současně je členem komise pro studium možností dopravy na vodíkový pohon.

Město Ostrava je do budoucna připraveno více podporovat uplatňování soutěžních efektů pro podporu udržitelného rozvoje při výběru dodavatelů. Z hlediska této soutěžní podpory, tedy Green Public Procurement, se však dosud město setkává s výrazným omezením, které je dáno současnou národní legislativou. Ta v praxi neumožňuje zvýhodňování soutěžících na základě potenciálních pozitivních dopadů soutěženého produktu či služby z hlediska podpory udržitelného rozvoje, snižování vlivů na životní prostředí, resp. podpory ekoinovací. Rigidně nastavený zákon, jehož původním cílem bylo zabránit diskriminaci soutěžících ve veřejných zakázkách, výrazně omezuje prostor pro výběr na základě výše uvedených kritérií. Zařazení výše uvedených aspektů mezi výběrová kritéria, mezi kterými za současných podmínek figuruje v České republice v naprosté většině pouze (nejnižší) cena, zakládá vysokou pravděpodobnost, že takto motivovaný výběr může způsobit zrušení zakázky z důvodu potenciální diskriminace Úřadem pro hospodářskou soutěž. O této skutečnosti se město Ostrava již několikrát přesvědčilo, a protože takové zrušení soutěže vede k významnému zpoždění výběrového řízení (proces rozhodování Úřadu pro hospodářskou soutěž může trvat i několik měsíců), dochází k tomu, že na projekt nelze získat plánovanou dotaci či využít jiných dostupných finančních zdrojů, limitovaných lhůtou pro financování.