Vzdělávací projekt HLEDEJ PRAMEN VODY, který připravuje společnost Ostravské vodárny a kanalizace a.s. (OVAK) u příležitosti Světového dne vody 2020, je určen ostravským žákům 4. a 5. tříd základních škol. Zábavnou formou s motivací soutěže tak chce OVAK nejmladší generaci říci, že voda je nejcennější tekutina a je třeba s ní podle toho nakládat a chránit její zdroje.

Co je nového? Teoretická část projektu Hledej pramen vody 2020 bude nyní snazší. Redukuje se počet úkolů ze šesti na čtyři. Pro Hledače to znamená více času a prostoru pro jednotlivé úkoly.

Nejúspěšnější tři třídy celého projektu Hledej pramen vody 2020 budou oceněny dárkovými poukazy v hodnotách 15 000 Kč, 10 000 Kč a 10 000 Kč. Následně každý jednotlivec z vítězného týmu získá atraktivní věcnou cenu. Nejlepší tým za teoretickou část získá pohár Hledej pramen vody VODOEnstein. Za nej aktivity na FB bude zástupci školy předán pohár Hledej pramen vody e-Chytré hlavičky.

První část projektu je teoretická a je vyhlášena u příležitosti Světového dne vody 22.3. Každá úspěšně zaregistrovaná třída obdrží začátkem března 2020 celkem čtyři soutěžní úkoly související s tématem „voda“. Jejich úspěšné, skupinové školní či domácí, vyřešení je vstupenkou do velkého finále. Druhá část se uskuteční 29.5.2020, a to zábavnou formou na Slezskoostravském hradě, kde rovněž proběhne slavnostní vyhlášení celého projektu.

Své týmy můžete registrovat již nyní na stránkách www.hledejpramenvody.cz