Přes Novou Bělou, Dubinu a Starou Bělou povede nová cyklotrasa. Pro město ji vybuduje společnost Jankostav, která ve výběrovém řízení nabídla nejnižší cenu z pěti přihlášených zájemců. Práce zahájí v polovině srpna, cyklotrasa o délce 1,6 kilometru bude dokončena v červnu příštího roku.

Doplní stávající síť komunikací pro cyklisty a v souladu s koncepcí rozvoje cyklistické dopravy ve městě propojí Hrabůvku, Dubinu a Starou Bělou.

Stavba nové cyklotrasy pod označením F a U zahrnuje úpravy místních komunikací, výstavbu samotné cyklotrasy a navazujících chodníků, homogenizaci a odvodnění silnice I/58, doplnění veřejného osvětlení. Částečně se bude jednat o novostavby, v některých místech se upraví stávající síť komunikací. Nová trasa v jižní části města povede v Nové Bělé po ulici Kaminského a dále kolem hřiště a základní školy F. Formana na sídlišti Dubina, kde naváže na stávající síť cyklostezek a chodníků. Třetí úsek bude pokračovat podél silnice I/58 směrem na Mošnov a bude se napojovat na cyklostezku S v ulici Ječmínkova. Trasa podél ulice Kaminského bude v délce 282 metrů, sídlištěm Dubina povede 221 metrů a podél ulice Plzeňské to bude 1,1 kilometru. Město realizátorovi za provedené práce zaplatí 18 milionů korun s DPH. Dokumentaci pro stavbu zpracovala společnost SHB.

„Postupně v Ostravě budujeme síť vzájemně navazujících cyklostezek a cyklotras, takže je mohou zájemci používat jako alternativní dopravu do zaměstnání nebo k bezpečné rekreační cyklistice. Nově se více zaměřujeme na přípravu projektů ke zlepšení cyklodopravy v jádrovém území na stávající dopravní infrastruktuře. Chceme, aby cyklisté měli ve městě své významné místo a přibývalo těch, kteří budou jezdit na kolech do práce i pro zábavu. Potřebujeme proto posílit přímé a rychlé trasy, aby už nikdo nemusel, obrazně řečeno, kličkovat mezi domy,“ uvedla náměstkyně primátora pro životní prostředí Kateřina Šebestová.

Město letos dokončí stavební úpravy Jantarové stezky v Martinově a začalo stavět cyklistickou trasu na Jihu jako součást stavebních úprav křižovatky ulic Čujkovova – Výškovická a také zastávek městské hromadné dopravy Kotva ve Výškovické ulici. Dělená stezka pro cyklisty a pěší povede podél areálu Kotva směrem ke kinu Luna až po ulici Proskovickou. Dojde také k dobudování chybějících úseků cyklostezky na trase U mezi ulicí Pavlovova a U Výtopny. Jedná se o propojení cyklostezky přes křižovatku ulic Výškovická a Pavlovova a dobudování úseku vedoucího kolem železničních kolejí (viz přiložená mapka).

„Za jeden z hlavních nedostatků cyklodopravy v Ostravě považujeme chybějící cyklopropojení po celé trase ulic 28. října a Opavská. Ve spolupráci s městským ateliérem MAPPA proto připravujeme sérii úprav a projektů, jejichž cílem je posílit roli této ulice jakožto městské třídy a zkvalitnit cyklopropojení podél celé trasy z centra do Poruby. Nejpozději na podzim tohoto roku návrhy představíme veřejnosti,“ doplnila investiční náměstkyně Zuzana Bajgarová.

V Ostravě je aktuálně zhruba 260 kilometrů stezek a tras pro cyklisty.