V souladu s § 17 odst.3 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší v platném znění a platným provozním řádem ochrany ovzduší OKK Koksovny, a.s. oznamuje, že dne 20.7.2023 v důsledku výpadku vedení v distribuční soustavě 110kV došlo k výpadku turboodsávačů a zadýmení komínů koksárenských baterií v čase 9:52 – 9:54 hod. Následné řízené spalování surového koksárenského plynu na polnicích koksárenských baterií probíhalo do 10:26 hod.

OKK Koksovny, a.s. | Koksární 1112 | 702 24 Ostrava-Přívoz | Czech Republic