Zachovalý přírodní charakter areálu ostravské zoologické zahrady je útočištěm mnoha druhů volně žijících živočichů, z nichž řada patří k vzácným a ohroženým druhům. Některé z nich lze v zoo často pozorovat, některé spíše „jen“ slyšet, ale vzhledem k typickému hlasovému projevu dobře určit. Díky podpoře grantového programu Radegast lidem byl v Zoo Ostrava vybudován nový interaktivně-edukativní koutek prezentující hlasy 20 vybraných zástupců české fauny. Malí i velcí návštěvníci se mohou seznámit s hlasy čtyř druhů žab a 16 druhů ptáků, které tak může bystrý posluchač zaslechnout přímo v areálu zoo.

Koutek je tvořen zvukovým panelem s hlasy našich zvířat doplněný o informační cedulky k jednotlivým druhům. Jedná se o druhy, které se vyskytují v přírodě ČR a žijí volně rovněž v areálu zoo. Cílem projektu bylo zvýšit povědomí široké veřejnosti o ohrožených druzích české fauny a naučit zájemce rozeznávat je zábavnou a interaktivní formou podle hlasových projevů, které jsou v terénu často jedinou možností identifikace. Většina prezentovaných druhů, tj. vybraných obojživelníků a ptáků, se v areálu zoo volně vyskytuje a v určitém období i dost zřetelně ozývá, takže lidé mají možnost tyto druhy na základě zvukových nahrávek snadno poznat a určit. Věříme, že větší znalost o zvířatech přivede lidi i ke zvýšenému zájmu o ně, resp. o jejich ochranu.

Posláním moderních zoologických zahrad je přispět k zachování biologické rozmanitosti nejen chovem ohrožených druhů živočichů v lidské péči, ale také zapojováním do ochrany přímo v místě výskytu daných druhů (tzv. projekty in situ), stejně jako výzkumné aktivity. Neméně důležitou úlohou je i vzdělávání a osvěta v otázkách ochrany přírody a také environmentálně šetrného chování.

Osvěta široké veřejnosti je v areálu zoo realizována mimo jiné i prostřednictvím řady informačních panelů a interaktivních koutků. Mají za cíl zprostředkovat poznání malým i velkým návštěvníkům zábavnou a interaktivní formou, např. seznámit se se zvířecími vlastnostmi, naučit se větší vnímavosti ke svému okolí nebo se na chvilku přímo vžít do nějakého zvířete. Vedle prezentace exotické fauny (resp. zvířat chovaných v Zoo Ostrava) se v poslední době tyto výstupy zaměřují právě na poznání české fauny a flory a ochranu místní biodiverzity. Na řadě míst v areálu zoo najdou návštěvníci inspiraci, jak se jednoduše do ochrany okolního prostředí může zapojit každý z nás – ať už prostřednictvím informačních koutků (Motýlí louka, Včelí stezka, Broukoviště ad.), nebo speciálních akcí a aktivit v zoo, jako je např. vyvěšování a kontrola (nejen) ptačích budek, budování jezírek pro obojživelníky apod.