Už v pondělí 4. září 2023 zamíří do školních lavic ostravských základních škol zhruba 24 600 žáků. Poprvé půjde do školy 2 605 prvňáčků, zatímco vloni nastoupilo do prvních tříd 2 533 žáků (jedná se o počet žáků prvních tříd ve školách, zřízených městskými obvody). Ostrava má 55 základních a 65 mateřských škol zřizovaných městem či jednotlivými městskými obvody.

Nejmladší ostravské žáčky některých základních škol přivítá náměstkyně primátora pro školství Andrea Hoffmannová, primátor města Jan Dohnal i další jeho náměstkyně a náměstci.

Stejně jako vloni nastoupí do mateřských škol zřízených městskými obvody víc jak 2 400 předškoláků. Pětileté děti mají povinné předškolní vzdělávání, zda jsou všechny tyto děti přihlášeny k povinnému vzdělávání pomáhá monitorovat aplikace OvRON. Město dokrývá školám prominutou úplatu za předškolní vzdělávání dětí, jejichž zákonní zástupci pobírají dávky hmotné nouze nebo jsou děti v pěstounské péči. Jedná se částku ve výši zhruba jeden milion korun za školní rok.

 „I v novém školním roce bude pokračovat celá řada městských projektů, nabízejících široké spektrum aktivit. Podporujeme práci s nadanými dětmi, cizojazyčnou a bilingvní výuku ve školách, rozvoj vzdělávání, kariérové poradenství ve školách, pokračovat bude projekt Šachy do škol či Fajne školní bistro, rozvíjí se Parlament dětí a mládeže města Ostravy. Zapomenout nesmíme na intenzivní práci koordinátora inkluze. Ostrava je leadrem ve vzdělávání také díky obětavým pedagogům, kterým děkuji za odvedenou práci a do nového školního roku jim přeji hodně energie a entuziasmu,“ konstatovala Andrea Hoffmannová, náměstkyně primátora pro školství.

Ani podpora pohybu v průběhu školního roku nezůstává stranou. Město hradí také náklady plaveckého výcviku žáků základních škol, ročně jde o částku zhruba pěti milionů korun. V uplynulém školním roce absolvovalo plavecký výcvik 4 956 žáků a náklady činily 5,2 milionu. V souvislostí se zvýšenými náklady na energie i platy lektorů lze pro nový školní rok předpokládat navýšení této částky. Město hradí také náklady školních plaveckých bazénů při Základní škole A. Kučery v Ostravě-Hrabůvce a ostravské Základní škole Gen. Píky. Letos se uskutečnil již třetí ročník Ostravských sportovních her, kterého se zúčastnilo 53 škol a sportovalo 4 300 žáků. Detailní informace k jednotlivým projektům i dotačním titulům naleznou zájemci na webu talentova.cz.

Za nejmladšími žáky Základní školy Hlučínská v Ostravě-Petřkovicích zamíří v první školní den také primátor města Jan Dohnal, který dodal: „Prvňáčkům chci popřát, aby do své školy docházeli rádi a spolu s novými kamarády a paní učitelkou se vydali na cestu za dalším poznáním. Rodičům i pedagogům přeji hodně sil při učení. Pro prvňáčky je připraveno mnoho dárků, mezi nimi například unikátní první knížka pro ostravské prvňáčky a současně roční registrace do naší knihovny. Pamatujeme i na bezpečí žáků při cestě do školy, v prvních dnech, kdy jsou některé děti ještě rozdováděné, bude zintenzivněn výkon služby strážníků u vybraných přechodů pro chodce.

V novém školním roce je pro děti připraveno též množství různých kroužků, detailněji např. v odkazech https://1url.cz/buWZXhttps://1url.cz/NuNe2 aj. Mezi dárky, které prvňáčkům předají v první školní den zástupci vedení města budou krom knížky rovněž reflexní doplňky, edukativní materiály s tématem dopravní výuky, časopisy Přecházení a Koloběžka Markétiny dopravní výchovy, pracovní sešit k osvojení základů silničního provozu pro děti od 6 do 9 let BESIPU s názvem Ferda v autoškole. Přichystán je kufřík plný výtvarných a pracovních potřeb.

Pro všechny ostravské prvňáčky je poprvé připraven uvítací balíček Třídíme se zvířátky společnosti EKO-KOM, financovaný Moravskoslezským krajem, který děti prostřednictvím her motivuje k ekologickému způsobu chování. Balíčky pro prvňáčky jsou součástí kampaně města k efektivnímu nakládání s odpady. Navazují na akci Barevný den s EKO-KOM, který se uskutečnil v květnu na Prokešově náměstí přímo před radnicí. Zábavného dopoledne se tehdy zúčastnilo téměř 700 žáků druhých až čtvrtých tříd základních škol, víc v odkazu https://1url.cz/duWg3. „K ohleduplnému chování k přírodě vedeme nejmenší od nejútlejšího věku, město podporuje celou řadu ekologických projektů určených dětem. Zmínit mohu například tradiční projekt Hledej pramen vody, jehož 21. ročník letos proběhl a za celou dobu konání se soutěže zúčastnilo asi 16 000 žáků. Podpořili jsme také chov včel v kroužcích ostravských základních škol. Děti mohou navštívit i osvětový projekt Včela – cesta do včelího města, který jsme podpořili. Prvňáčkům přeji, aby se jim ve škole líbilo a rádi na ni vzpomínali i v dospělosti. Současně věřím, že my rodiče prvňáčků, budeme mít spoustu trpělivosti i energie při společném učení,“ uzavřel Aleš Boháč, náměstek primátora pro životní prostředí.