Komplexní obnovy se dočkají dřeviny na ul. 28. října v úseku s křížením se Sokolskou třídou u mostu Miloše Sýkory. Původní jeřáby nahradí 21 nových javorů, které budou lépe snášet městské prostředí a budou v daném místě do budoucna prosperovat. Výsadba začne zítra a bude probíhat během následujících dvou týdnů.

Ulice 28. října se nachází v úplném centru města a je jedním z hlavních tahů Moravské Ostravy. Po stranách je vymezena starší zástavbou z 18. a 19. století, spodní části domů jsou využívány jako obchody, v zemi tudy vede značné množství inženýrských sítí, nad cestou je umístěna elektrifikace trolejbusů. Zeleň stromového patra je vedena v ulici s tím, že výsadby stromů byly dříve provedeny do zabudovaných skruží tak, aby se vyhnuly právě vedení inženýrských sítí.

Alej v toto úseku bude kompletně obnovena. V posledních letech docházelo k úhynu v minulosti vysázeného jeřábu duryňského. Ten bohužel špatně snášel městské prostředí a ani neměl předpoklad pro dlouholetou existenci. Stromy v tomto místě neprosperují a některé uschly. Po dendrologickém posouzení zbývajících jsme se rozhodli k úplné obnově aleje a jeřáby nahradíme javory. Výhodou této dřeviny je její odolnost vůči prašnému prostředí, mrazuvzdornost a snášenlivost řezu. Díky užší koruně se hodí pro výsadby uličních stromořadí, atraktivní bude také podzimním barvením listů do žluté barvy,“ vysvětlila Kateřina Šebestová, náměstkyně primátora.

Nově bude tedy ve zmíněném úseku vysazeno 21 javorů babyka (Acer campestre) „Elsrijk,“ které nahradí chřadnoucí či uhynulé jeřáby. V současné době jsou stromy umístěny v ochranných mřížích, které budou odstraněny a následně nahrazeny novými ochrannými mřížemi s historickým vzorem o průměru 150 cm. Při výsadbě stromů se počítá s kompletní výměnou zeminy. Bude použit propustný pěstební substrát obohacený o tzv. biouhel a dlouhodobě rozpustné hnojivo. Biouhel je významnou součástí substrátů zejména pro své vlastnosti, kdy filtruje znečištění a díky porézní struktuře zadržuje vodu a živiny, které postupně uvolňuje, vytváří prostor pro zdravé půdní mikroorganismy.

Poprvé bude uplatněna také nová technologie zahrnující aplikaci biovakcíny do výsadbového substrátu a půdní injektáže přímo do kořenového balu, která pomůže vysazenému stromu nejen na počátku, ale zajistí i dlouhodobou pomoc dřevině přežít v extrémních podmínkách,“ doplnila Kateřina Šebestová. Biovakcína obsahuje symbiotické mykorhizní houby, růst podporující půdní bakterie, ekologické hnojící složky na bázi humusových látek (vermikompost) a granule bicharu a teramolu.

Pro zdravý růst stromů musí existovat rovnováha mezi jeho velikostí a kořenovým systémem, což lze v podmínkách městské zeleně dosáhnout výjimečně, neboť zásadním limitem bývá často omezený prostor pro kořenový systém. Rostlina po vyčerpání živin strádá a hyne. Díky půdním injektážím lze zajistit stromům provzdušnění půdy, dodat potřebnou výživu ve formě živin a prospěšných mikroorganismů přímo do kořenového systému stromu, zároveň je tak podpořeno udržení vláhy v půdě. Technologie je neinvazivní a rostlině prospěje. Pro výsadbu v běžných i stresujících podmínkách dokáže aplikace biovakcíny dřevinám připravit potřebné přísady na období dvou až tří let, které jsou pro růst nejvíce kritické.

Dendrologický průzkum i návrhy aktuální výsadby zpracovala zahradní architektka Magda Cigánková. S výsadbou začnou Ostravské městské lesy a zeleň, s. r. o. v tomto týdnu. (6.-8. 4. 2022)