Od 3.5.2022, bude areál pro veřejnost uzavřen z důvodu dokončení poslední etapy výstavby. Proto nebude moci být dočasně využívána inline dráha, dno bývalého bazénu včetně dětského prvku, veřejné WC a taktéž nebude v provozu stánek s občerstvením. Stavba potrvá maximálně 12 měsíců, tj. do dubna 2023.

V roce 2017 byly zahájeny první práce na revitalizaci areálu bývalého koupaliště včetně demolice objektů šaten a restaurace.

V dalším roce byla dokončena výstavba inline dráhy kolem obvodu betonového bazénu v délce 430 metrů.

V letech 2019–2020 probíhala revitalizace okolní zeleně díky jedné z největších dotací ze Státního fondu životního prostředí České republiky. Po dokončení revitalizací vznikl v Ostravě další významný park o rozloze cca 80 000 m2.

Slavnostní otevření multifunkční plochy na dně bývalého bazénu se uskutečnilo v září 2020.

Po necelých dvou letech, konkrétně od 3.5.2022, bude areál pro veřejnost uzavřen z důvodu dokončení poslední etapy výstavby. Proto nebude moci být dočasně využívána inline dráha, dno bývalého bazénu včetně dětského prvku, veřejné WC a taktéž nebude v provozu stánek s občerstvením. Současně s touto výstavbou bude probíhat generální oprava mobiliáře parku.

Poslední etapa, která rozšíří stávající dětskou plochu o rozměru 400 m2 a dvou spojených kopců s výškou 2,5 m a 1,6 m desetinásobně na plochu s moderním EPDM povrchem na bezmála 4 000 m2. I zde nebudou chybět atraktivní kopce, tentokrát o velikosti 5 a 4 m výšky.

„Po dokončení této 5000 m2 velké multifunkční nadčasové sportovně relaxační plochy vznikne jedno z největších veřejných venkovních hřišť tohoto druhu v České republice“, říká starosta Aleš Boháč, městský obvod Radvanice a Bartovice a dále dodává: „Na své si zde přijdou návštěvníci všech věkových skupin – od nejmenších dětí až po dospělé. Děti se dočkají různých herních prvků – lanových sestav, houpaček, rotujícího kolotoče, lanového iglú, 3D kopce s mlžícími tryskami, 8 vestavěných trampolín, pump track dráhy, 28 unikátních skákacích koulí, dvou nerezových tobogánů a devíti skluzavek, kdy nejdelší je přes 11 m. Dospělým návštěvníkům plocha nabídne multifunkční hřiště na volejbal, fotbal i tenis a jedinečné hřiště na streetball.“.

Po veřejné soutěži Ministerstva financí bude stavbu realizovat firma DROMOS Construction s.r.o. a poddodavatelé, z nichž významným je 4Soft s.r.o. Unikátní plochu navrhla projektová kancelář Projekce Guňka ve spolupráci s berlínskou projekční kanceláří POLA.

„Celkové náklady stavby přesáhnou částku 41 milionů Kč. 31,9 milionů Kč se podařilo získat z dotace Ministerstva financí, částkou necelých 6,5 milionů Kč se na financování spolupodílí Statutární město Ostrava. Bez této podpory by ze svého rozpočtu městský obvod hřiště nedokázal realizovat“, upřesnil starosta Aleš Boháč.

Stavba potrvá maximálně 12 měsíců, tj. do dubna 2023. Hřiště bude ze speciálního povrchu provedeno převážně ve světle a tmavě modré barvě jako jedna z posledních vzpomínek na bývalé koupaliště, v kombinaci se žlutou barvou a doplněné plochami zeleně o výměře 380 m2.

 

Obrázky k projektu a více zde: https://radvanice.ostrava.cz/cs/o-radvanicich-a-bartovicich/aktualne/uzavreni-kouparku-a-zahajeni-stavby