Nové místo pro relaxaci a odpočinek vznikne v samém srdci Ostravy. Město nechává upravit nevzhlednou zelenou plochu za biskupstvím. Jedná se o historicky cennou lokalitu v centru, nacházející se mezi Havlíčkovým nábřežím a ulicí Střelniční. Celková revitalizace bude provedena podle návrhu architektonické kanceláře Vysloužil Architekti a zhotovitelem bude společnost HSF Systém, která vyhrála výběrové řízení s nejnižší cenou 11, 7 milionu korun s DPH.

„Plocha podél Střelniční ulice za biskupstvím dlouho chátrala, poslední roky byla navíc zdevastovaná od projíždějících vozidel soukromé společnosti, která parčík používala pro vjezd do svého dvora. Na to, že se nacházíme v úplném centru města, v blízkosti kostela svatého Václava a navíc v prostoru, kde ve středověku stávaly městské hradby, je současný vzhled tohoto místa opravdu nedůstojný,“ popisuje důvody pro revitalizaci náměstkyně primátora pro životní prostředí Kateřina Šebestová.

Kromě zděného opevnění, jehož zbytky jsou zde stále patrné, sloužil prostor také jako zahrada u fary, ovocný sad a od roku 1966 do 1989 jako expoziční plochy areálu ostravského výstaviště.

„Protože jsme vycházeli z archivních záznamů, chtěli jsme některé funkce původní farské zahrady zachovat. V 19. století sloužila jako ovocný sad, proto tady budou vysazeny i okrasné ovocné jabloně,“ upřesnila náměstkyně Kateřina Šebestová.

Zahrada bude mít dvě odlišné části. Výše položený úsek bude více slunečný s centrální travnatou plochou a dětským hřištěm. Ve spodní části bude sad, který nabídne více stinných ploch. Spojujícím prvkem obou úrovní bude terasa, umístěná pod platanem, která bude chránit jeho kořenový systém a zároveň nabízet další možnosti využití zahrady. Terasa bude navázána na stávající opěrné zídky a schodiště, které budou rekonstruovány a osazeny zábradlím.

„V zahradě bude vysazena nová zeleň, odstraněny budou zničené zpevněné plochy a vyměněny za mlatové, doplněn nový mobiliář. Inspirovali jsme se parky v jiných městech, například v Litomyšli, klášterní zahradou v Příboře i anglickými nebo francouzskými mini parčíky s nízkým plůtkem s brankami. Bude se jednat o úplně nové pojetí parku. I přesto, že bude více klidový a sloužit k odpočinku, mohou se v něm konat i menší společenské akce. S úpravami farské zahrady začne firma v druhé polovině dubna, na realizaci má 30 týdnů,“ doplnila náměstkyně Kateřina Šebestová.

Jan Hasík, ředitel ostravské firmy HSF Systém a jednatel developerské společnosti Areál Kostelní uvádí: „Jsme nadšeni, že jsme uspěli ve veřejné zakázce. Projekt má pro nás velký význam a upřímně se těšíme na spolupráci s městem Ostrava. Navíc se v přímém sousedství této stavby nachází náš vlastní projekt polyfunkčního domu. Věříme, že bude možné využít synergický efekt obou staveb a přispět tak k dalšímu oživení historického centra města.“

V celé zahradě budou nové lavičky, stojany na kola, odpadkové koše a chytré osvětlení. V horní části bude vysazen solitérní listnatý strom zelkova, podobný jilmu, se střídavými dvouřadými jednoduchými zubatými listy a pobytový trávník typu sport, který snáší nízké sekání a pohyb uživatelů, může tak sloužit pro piknik a odpočinek. Na dětském hřišti bude pítko.

Ve spodní části bude vysazeno 24 kusů okrasných ovocných jabloní (Malus ‚Evereste‘). Kvetou v jarním období velkými vonnými bílými květy a později vytváří v průměru zhruba 3 centimetry velká, jasně červená jablíčka, která drží na stromech celou zimu a poskytují kromě estetického efektu i potravu pro ptactvo. Zahradu bude obklopovat nízké oplocení s uzamykatelnými vstupními brankami. Vytvořeno bude z průhledných kovových tyčových prvků, zděné části podobné hradební zdi a z části ze zeleně. Ve dne bude park veřejnosti přístupný, v noci se bude zamykat. Stavebním úpravám předcházelo také kácení dřevin. Jednalo se o 11 listnatých a 6 jehličnatých stromů. Většina z nich trpěla různými defekty, měly dutiny v kmeni, byly přestárlé, rostly v zídkách apod. Stávající vzrostlý platan bude zachován a na základě tahových zkoušek u něj bude proveden stabilizační řez.


Zdroj: tisková zpráva Magistrátu města Ostravy