Statutární město Ostrava tímto informuje občany, zejména chovatele ptáků, že Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Moravskoslezský kraj vydala za účelem zamezení šíření nebezpečné nákazy – vysoce patogenní aviární influenzy (ptačí chřipky), která byla potvrzena v katastrálním území Bartovice nařízení, kterým se nařizují chovatelům všech druhů ptáků v uzavřeném pásmu (Radvanice a Bartovice, Moravská Ostrava a Přívoz, Mariánské Hory a Hulváky, Nová Ves, Michálkovice, Stará Bělá, Nová Bělá, Vítkovice, Ostrava-Jih, Slezská Ostrava) mimořádná veterinární opatření.

Mimo jiné jsou chovatelé ptáků povinni provést soupis chovaných ptáků vyplněním sčítacího listu a jeho zasláním či předáním příslušnému městskému obvodu (kontakty na zodpovědné pracovníky a možné způsoby předání sčítacího listu jsou dostupné na internetových stránkách jednotlivých městských obvodů).

Aviární influenza (ptačí chřipka) je infekční onemocnění ptáků virového původu. Onemocnění se klinicky projevuje apatií, sníženým příjmem krmiva, sníženou snáškou, dýchacími potížemi, otoky na hlavě, krváceninami na končetinách a zvýšeným úhynem. Nemocnost i úmrtnost může dosahovat až 100 %. Inkubační doba je 3 až 7 dní a jednotlivé druhy ptáků jsou k nákaze různě vnímavé. Nejvíce vnímavá k onemocnění je hrabavá a vodní drůbež a volně žijící vodní ptáci. K přenosu onemocnění dochází přímo z nemocných ptáků nebo nepřímo pomocí kontaminovaných pomůcek, krmiva, vody apod. K infekci dochází nejčastěji přes trávicí ústrojí. Nemocní ptáci vylučují virus sekrety a exkrety, které následně kontaminují peří a okolí. U vysoce patogenní formy aviární influenzy (HPAI) může výjimečně dojít při vysoké infekční dávce k přenosu na člověka, nebo na jiné savce. Virus je ničen běžnými dezinfekčními přípravky.

Dokumenty ke stažení:

Sčítací list

Nařízení