Do druhého ročníku dotačního programu „fajnOVY prostor“, který cílí na proměnu ulic, náměstí, parků a dalších veřejných prostranství podle vlastních nápadů, přihlásili obyvatelé Ostravy 20 projektových záměrů. Rada města schválila finanční podporu čtrnácti projektů. Dotační program přiblížila náměstkyně primátora pro životní prostředí Kateřina Šebestová.

Město vyhlásilo letos druhý ročník dotací „fajnOVY prostor“ na zlepšení veřejného prostoru v Ostravě. Ostravané zaslali 20 projektových záměrů, rada města doporučila podpořit 14 z nich v celkové výši 3,11 milionu korun. O podpoře projektů definitivně rozhodnou zastupitelé na svém nejbližším zasedání.

Oproti prvnímu ročníku v roce 2017 se snížila výše dotace na jeden projekt z jednoho milionu na 500 tisíc korun a zúžil se okruh možných žadatelů pouze na fyzické osoby (nepodnikající) a nestátní neziskové organizace (spolky, ústavy, družstva, nadace a nadační fondy, obecně prospěšné organizace apod.).

„O dotaci si letos nemohly požádat velké instituce a firmy. Věřili jsme, že snížení maximální výše příspěvku podpoří menší projekty s komunitním rozměrem a naroste také jejich počet. Zatímco vloni jsme obdrželi žádost na podporu 16 projektů, letos jich bylo už 20,“ řekla náměstkyně primátora Kateřina Šebestová.

Projektový záměr muselo letos podpořit minimálně 15 obyvatel starších 15 let podpisem na podpisový arch. Další podmínkou pro poskytnutí dotace je zapojení veřejnosti do přípravy a realizace projektu. Výzva totiž usiluje o zapojení aktivních obyvatel do rozvoje města a spoluutváření městského prostoru. Obyvatelé přirozeně vytvářejí a rozvíjí komunity okolo vybraného projektu, což vede k většímu a smysluplnému využívání prostoru, ale také k předcházení vandalismu a celkovému navýšení kolektivní bezpečnosti ve městě.

Bylo také nutné dopředu obstarat souhlas majitele pozemku, aby bylo odborné komisi při hodnocení zřejmé, že je projekt realizovatelný, majitel pozemku s ním souhlasí a neexistuje žádná překážka při jeho realizaci. Letos odmítnuté projekty neměly právě tento souhlas.

Z projektů, které rada města odsouhlasila, se jedná např. o mozaiku na domě na Havlíčkově nábřeží, obnovení kříže ve Staré Bělé a umístění nového kříže v Mariánských Horách, vznik relaxační zóny s dětským hřištěm v Tyršově ulici v samotném centru města, osazení nevyužívaných truhlíků na Černé louce anebo opravu dvou dalších soch v parku Milady Horákové.