Předmětem projektu, jehož cílem je obnova funkčního stavu stávajících ploch veřejně přístupné sídelní zeleně ve vnitrobloku a u vstupů do domů v panelovém sídlišti (ul. Dr. Martínka), je ošetření stávajících dřevin, nové dosadby, nové řešení zpevněných ploch a komunikací, terénní modelace, doplnění venkovního mobiliáře.

Termín realizace: 2018 / 2019

Náklady: 13,8 mil. Kč