Předmětem projektu, jehož cílem je celková regenerace území mezi ulicemi Patricie Lumumby a Kosmonautů za kinem Luna (zvýšení poměru zatravněných a osázených ploch), je ošetření stávajících dřevin, nové dosadby, nové řešení zpevněných ploch a komunikací (vč. in-line dráhy), terénní modelace a doplnění mobiliáře.

Termín: 2018 / 2019

Náklady: 13 mil. Kč