Projekt Zelená osa Vítkovic byl motivován snížením hluku a prašnosti na hlavní komunikační tepně průmyslového městského obvodu Vítkovice a obsahoval ozelenění a další aktivity snižující hluk a znečištění ovzduší na ulici Ruská.