V listopadu 2019 začal investor – společnost Contera s revitalizací brownfieldu Hrušov.