Odborná konference je určena pedagogickým pracovníkům a ostravská zoologická zahrada ji pořádá pravidelně už třináctým rokem. Akce se dlouhodobě těší velkému zájmu (nejen) učitelů (nejen) z celého Moravskoslezského kraje. V letošním roce se opět přihlásilo přes 150 zájemců z moravskoslezského regionu i dalších míst republiky – z Brna, Jihlavy a dokonce i ze Slovenska. Cílem konference je upevňovat a rozvíjet dlouhodobou spolupráci škol a dalších volnočasových zařízení pro děti se zoologickou zahradou v oblasti vzdělávání a představit významnou úlohu moderních zoo na poli ochrany přírody a problematiky ohrožených druhů.

Konferenci pořádá Zoo Ostrava ve spolupráci s Klubem ekologické výchovy. Program je opět velmi pestrý, v dopolední části budou předneseny příspěvky zástupců ostravské zoologické zahrady, Klubu ekologické výchovy i dalších organizací, jako je Ministerstvo životního prostředí, Česká inspekce životního prostředí, záchranný projekt The Kukang Rescue Program a další. Zástupkyně společnosti SEMIX představí účastníkům unikátní lokalitu Kozmické ptačí louky nacházející se nedaleko Opavy, která je útočištěm celé řady ptáků, obojživelníků i bezobratlých. Projekt na obnovu a rozšíření této cenné lokality je jedním z těch, které podporuje Zoo Ostrava prostřednictvím programu „Dvě koruny ze vstupu“. Další podrobnosti k programu naleznete v příloze.

„Vzdělávání dětí a osvěta široké veřejnosti v oblasti ochrany přírody a problematiky ohrožených druhů je vedle záchranných chovů v lidské péči i ochranářských aktivit přímo ve volné přírodě velmi důležitá a nedílná součást naší práce, tj. práce pokrokových zoologických zahrad. Učitelé a další pracovníci realizující volnočasové aktivity pro děti nám pomáhají v úsilí šíření myšlenek zodpovědného a environmentálně šetrnějšího způsobu života a zapojování do ochrany životního prostředí,“ vysvětluje Petr Čolas, ředitel Zoo Ostrava.

„Zoo Ostrava je úspěšná nejen v chovatelských a ochranářských aktivitách, je rovněž významnou vzdělávací institucí, a to nejen v rámci Ostravy, ale i celého Moravskoslezského kraje. Spolupráci s pedagogickými pracovníky považuji také za klíčovou a velmi mě těší takový zájem nejen o konferenci, ale i další vzdělávací aktivity, které má zoo ve své nabídce. Jedná se o pestrou paletu výukových programů pro školní děti nebo desítky osvětových aktivit pro širokou veřejnost,“ říká náměstkyně ostravského primátora pro životní prostředí Kateřina Šebestová. „Cílem všech těchto akcí je motivovat lidi, jak může opravdu každý z nás přispět k ochraně našeho okolního prostředí, často velmi jednoduchými kroky,“ dodává Kateřina Šebestová.

Konference se uskuteční ve čtvrtek 5. prosince od 9:00 hod. Dopolední část proběhne v Konferenčním centru na Černé louce, odpolední pak v ostravské zoo. Poslední roky se akce účastní přes sto pedagogů. Letos se na ni přihlásilo téměř 160 zájemců, a to nejen z našeho kraje, ale i z Brna, Jihlavy nebo Spišské Nové Vsi.

Pozvánka na konferenci 2019 ke stažení

Záštitu nad konferencí i v letošním roce převzaly náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje Jarmila Uvírová a náměstkyně primátora města Ostravy Kateřina Šebestová.

Realizaci konference finančně podpořilo Ministerstvo životního prostředí ČR a Moravskoslezský kraj.

„Moravskoslezský kraj se konference pro pedagogy účastní každý rok. Velice si cením spolupráce mezi krajem a  Zoo Ostrava, která se uzavřením společného Memoranda v oblasti EVVO dále prohlubuje.  Nesmírně mě těší, že v rámci konference bude představen projekt Kozmických ptačích luk, jelikož se opravdu jedná o jedinečné území a zcela trefně ho lze nazvat „divočina za humny“. Moravskoslezský kraj v letošním roce podpořil tento projekt poskytnutím dotace na ohrazení výběhu pro divoké koně a koncem listopadu bylo do výběhu vypuštěno 13 hřebců plemene exmoorský pony. Jsem velmi ráda, že se kraj takto podílí na tvorbě úžasných projektů a může pomoci posílit vztah veřejnosti k přírodě a ochraně zvířat“, řekla náměstkyně hejtmana kraje pro životní prostředí Jarmila Uvírová.


Zoologická zahrada a botanický park Ostrava, p. o.

Michálkovická 2081/197

710 00 Ostrava