V loňském roce se poprvé za celou historii podařilo v počtu návštěvníků Zoologické zahrady a botanického parku Ostrava překonat hranici 600 000. Stalo se tak těsně před koncem roku. V letošním roce se podařilo návštěvníka s tímto pořadovým číslem přivítat dokonce o dva dny dříve. Dosáhne zoo na nový návštěvnický rekord?

Zoo Ostrava přivítala na Štěpána 600 000. návštěvníka

Jubilejní návštěvník Ondřej Vašut s dcerkou. Foto: Ivo Firla

Začátek roku 2023 začal velmi slibně. Už v lednu do zoo přišlo díky teplému počasí bezmála 14 tisíc lidí. Tolik návštěvníků v tomto zimním měsíci nikdy před tím do zoo nepřišlo. Následující měsíce ale panovalo poměrně chladné počasí, což nebylo pro návštěvnu zoologické zahrady tak příznivé. Až v červnu a pak i v červenci zoo zaznamenala další rekordní návštěvnosti a pomalu začala „dohánět“ co do počtu návštěvníků rok 2022. Podařilo se to začátkem září, kdy dorazil půlmiliontý návštěvník.

Jubilejní návštěvník s pořadovým číslem 600 tisíc prošel branou ostravské zoo na 2. svátek vánoční. Stal se jím pan Ondřej Vašut z Ostravy-Radvanic. Do zoo se vydal letos už podruhé spolu se svou dcerkou. Maminka tentokrát zůstala doma a odpočívala po vánočním shonu. Domů si Vašutovi kromě zážitků z prohlídky zimní zoo odnesli i pamětní list a tašku s upomínkovými předměty zoo.

 „Tak obrovský zájem lidí o návštěvu a poznání nás velmi těší a všem moc děkujeme za přízeň a podporu! Lidé se tak spolu s námi podílejí na chodu zoologické zahrady a podporují chov řady vzácných a ohrožených druhů živočichů a rostlin. V rámci programu Tři koruny ze vstupu dále podporujeme ochranářské projekty v různých částech světa. Když k nám zavítá vysoký počet návštěvníků, můžeme o to více financí věnovat na ochranu přírody ve světě,“ vysvětluje ředitel zoo Jiří Novák.