Vydání přehledu statistických informací o stavu životního prostředí města Ostravy za rok 2018 formou ročenky.

Zpráva o životním prostředí v Ostravě 2018 (PDF ke stažení)