Vydání přehledu statistických informací o stavu životního prostředí města Ostravy za rok 2013 formou ročenky.

Zpráva o životním prostředí v Ostravě 2013 (PDF)