Vydání přehledu statistických informací o stavu životního prostředí města Ostravy za rok 2014 formou ročenky.

Zpráva o životním prostředí v Ostravě 2014 (PDF)