Vydání přehledu statistických informací o stavu životního prostředí města Ostravy za rok 2015 formou ročenky.

Zpráva o životním prostředí v Ostravě 2015 (PDF)