Vydání přehledu statistických informací o stavu životního prostředí města Ostravy za rok 2016 formou ročenky.

Zpráva o životním prostředí v Ostravě 2016 (PDF)