Vydání přehledu statistických informací o stavu životního prostředí města Ostravy za rok 2017 formou ročenky.

Zpráva o životním prostředí v Ostravě 2017 (PDF)