Vydání přehledu statistických informací o stavu životního prostředí města Ostravy za rok 2019 formou ročenky.

Zpráva o životním prostředí v Ostravě 2019 (PDF ke stažení)