Neustále roste jeho obliba. Je to jednoduchý, zdravý a pohodový způsob dopravy. Řeč je o sdílených jízdních kolech, takzvaném bikesharingu. Ostrava hledá provozovatele této služby na další dva roky. Sdílená kola jezdí po Ostravě od roku 2018, kdy na nich jejich uživatelé našlapali zhruba 130 tisíc kilometrů. Letos by jejich počet mohl dosáhnout až milionu.

Zájemci o provozování systému bikesharingu na území města mohou podávat své nabídky do 13. října. Poslední dva roky bikesharing v Ostravě provozuje společnost Nextbike, systém v pilotním projektu zavedla firma Rekola.

Zájem o službu u Ostravanů i návštěvníků města stále narůstá. V prvním roce ujelo zhruba 16 tisíc uživatelů za necelých sedm měsíců provozu 130 486 kilometrů, loni si za osm měsíců bezmála 35 259 registrovaných uživatelů připsalo na své konto celkem 521 395 kilometrů. V letošním roce jsou sdílená kola v provozu už od začátku března a do konce září ujela přes 725 tisíc kilometrů. Pro zájemce budou kola k dispozici až do konce prosince.

„Když jsme v roce 2018 přišli s pilotním projektem sdílených kol, věřili jsme, že si je lidé v Ostravě oblíbí stejně, jako v mnoha dalších velkých evropských městech. Ale skutečnost předčila naše očekávání, letos už k výletům, jako alternativu k městské hromadné dopravě nebo místo jízdy vlastním autem sdílená kola využívá přes 54 tisíc lidí. V ulicích města je méně vozidel, prospívá to životnímu prostředí i zdraví a kondici každého uživatele. Proto jsme se rozhodli podporovat bikesharing formou finančního příspěvku města na každou výpůjčku i nadále. Veřejnou zakázku poprvé vypisujeme na dvouleté období a předpokládáme, že dojde ke snížení vysoutěžené ceny, když bude mít provozovatel jistotu provozování systému na delší období,“ uvedl primátor města Tomáš Macura.

Zájemci o koncesi k poskytování služeb souvisejících s provozováním systému veřejného sdílení jízdních kol na území města Ostravy na rok 2021 a 2022 musí zajistit obsluhu všech 23 městských obvodů. Po celém území města bude k dispozici přes 300 stanic, kde se budou kola půjčovat a také vracet. Počet i umístění se může měnit podle poskytnutých dat a zpětné vazby uživatelů a provozovatele služby. V období největšího zájmu, od června do září, by měla být v ulicích města tisícovka sdílených kol, podle dosavadních zkušeností by jich mělo od března do května a od října do listopadu stačit 800 a v lednu, únoru a prosinci 400. Pro uživatele bude i nadále prvních 15 minut výpůjčky zdarma a následujících 45 minut za cenu ve výši maximálně 25 korun. Cena za další hodinu půjčení kola nepřesáhne 40 korun.

„Podmínky pro budoucího držitele koncese na provozování sdílených kol ve městě jsme opět přizpůsobili požadavkům uživatelů. Jejich přání a potřeby jsme zmapovali také dotazníkovým průzkumem, do kterého se zapojilo přes tisíc respondentů, z nichž naprostá většina byla přímo z Ostravy. Z ankety vyplynulo, že pokud by nebylo prvních 15 minut zdarma, více než 60 procent uživatelů by využívalo sdílená kola určitě méně než v současnosti., Proto chceme tento model i do budoucna zachovat. Letos jsou sdílená kola k dispozici v patnácti městských obvodech, od příštího roku bude bikesharing na celém území města. Nově také chceme službu rozjet už od ledna, aby byl zajištěn celoroční, nepřetržitý provoz,“ řekla náměstkyně primátora pro životní prostředí Kateřina Šebestová.

Koncesi získá zájemce, který bude splňovat všechny požadavky města a předloží nejvýhodnější nabídku. Kola, která dodá vybraný provozovatel, by měla být s nízkým nástupem, vybavena třístupňovou přehazovačkou, GPS lokátorem, košíkem umístěným v přední části a integrovaným elektronickým zámkem. Provozovatel také zajistí jejich opravy, redistribuci po městě a servis, a zároveň bude provozovat a spravovat mobilní aplikaci, jejímž prostřednictvím se kola půjčují. Stojany pro odkládání kol bude i nadále zajišťovat město. Sloužit budou nejen provozu bikesharingu, ale také široké veřejnosti k odstavení vlastních kol.

Do ankety spokojenosti s bikesharingem se zapojilo 92 procent Ostravanů, a dále uživatelé sdílených kol, přijíždějící z Hlučína, Šenova, Vřesiny nebo Havířova. Téměř polovina respondentů využívá sdílená kola i několikrát týdně, 12 procent dokonce denně. Více než čtvrtina uživatelů by ocenila bikesharingové stanice na více místech. Celkem 85 procent uživatelů používá sdílená kola k transportu, 15 procent k rekreaci. Ve větší polovině případů slouží jako alternativa k městské hromadné dopravě, místo osobního automobilu půjčené kolo použije 14 procent lidí, což odpovídá i statistikám z jiných měst. Dotazovaní měli připomínky k občas prázdným stojanům a například k údržbě, což se v budoucí smlouvě s provozovatelem bikesharingu zohlední.

Na každou výpůjčku loni město přispívalo 9,5 korun včetně DPH, letos je smluvní příspěvek 8,2 korun včetně DPH. Finanční podíl města umožňuje provozovateli poskytovat prvních patnáct minut výpůjčky zdarma.

Podmínky pro koncesi na roky 2021 a 2022 jsou zveřejněny zde: https://bit.ly/36nTRr4.