V letošním druhém ročníku tematických výzev zaměřených na environmentální projekty poskytne OZO Ostrava milion korun, což je částka téměř 2,5 krát vyšší než v loňském roce. Projekty by se měly týkat úklidu a zvelebování veřejného prostoru a přírody v Ostravě, využití plastových odpadů nebo použití odpadů pro vytvoření uměleckých děl.

Loni podpořené projekty z tematické výzvy OZO Ostrava

„Cením si toho, že se společnost OZO Ostrava rozhodla finančně podpořit zvelebování životního prostředí ve městě,“ řekla náměstkyně primátora Kateřina Šebestová.

Přidanou hodnotu tohoto počinu, zaměřeného kromě jiného na zvýšení míry využití komunálního odpadu ve městě, přitom spatřuje nejen ve snaze o edukaci obyvatel.

„Symbolické je i to, že projekty prvního ročníku se dotkly hned několik generací, od dětí z mateřských škol přes středoškoláky a vysokoškoláky až po seniory,“ zdůraznila.

K letošnímu navýšení částky, která v prvním ročníku v souhrnu představovala 381 tisíc korun, motivoval společnost OZO Ostrava kreativní přístup řešitelů. V jejich projektech nešlo jen o samotné zkrášlování či nakládání s odpady, ale často měly také edukativní charakter. V loňském roce se přihlásilo osm žadatelů, vybráno a následně finančně podpořeno bylo pět z nich.

„Čtyři schválené projekty prvního ročníku spadaly do kategorie Zelená pro Ostravu a šlo v nich především o zvelebování prostoru poblíž institucí žadatelů. Autory pátého projektu jsou studenti VŠB-TU Ostrava, kteří zkoumali složení odpadu produkovaného vybranými pracovišti školy a vyzkoušeli v nich nový systém třídění a využívání biologicky rozložitelné složky odpadu,“ uvedl Karel Belda.

Tematické výzvy podpory OZO Ostrava pro rok 2018

„Zejména nové možnosti využití separovaných plastů jsou tématem, které se může v brzké době stát klíčovým, protože klesá možnost odbytu těchto materiálů v Číně. Je dobře, že se naši občané již naučili plasty dobře třídit a že OZO Ostrava je garantem jejich energetického využití formou výroby paliv, ale prioritou by mělo být využití materiálové. A právě tady je šance pro mladé nastupující odborníky vnést do problematiky nový pohled a hledat nová řešení.“, chválí nově zvolená témata výzev náměstkyně primátora Mgr. Kateřina Šebestová.

Zelená pro Ostravu

Tato tematická výzva je opět zacílena na podporu projektů zaměřených na úklid, zvelebování, čištění nebo zkrášlování veřejného prostoru, lesů, vod, hájů a luk na území města Ostravy.

Nový život starým věcem

Výzva dává prostor kreativním či praktickým nápadům na opakované využití odpadů. Podpořeny budou osvětové akce, výroba uměleckých děl z odpadů pro veřejný prostor nebo užitkových předmětů z odpadů a oprava či renovace odpadů, která povede k jejich dalšímu využití. Podmínkou podpory projektu je jeho prospěšnost veřejnosti nebo komunitě.

Nové možnosti využití vytříděného odpadu – PLASTY

V rámci třetí tematické výzvy budou podpořeni žadatelé z řad studentů středních a vysokých škol v celé republice, kteří se soustředí na nové možnosti materiálového využití vytříděných plastových odpadů.

 

Zájemci o příspěvek mohou elektronickou žádost podat do konce dubna. Rozhodnuto by pak mělo být během měsíce května. Bližší informace o způsobu podávání žádostí jsou k dispozici zde: http://www.ozoostrava.cz/aktuality/tematicke-vyzvy-ozo-ostrava-2018-125


Zdroj informací: OZO Ostrava podpoří projekty