Informace o podání žaloby MOb Mariánské Hory a Hulváky proti závaznému stanovisku MŽP k záměru „CENNZO Ostrava“

Informativní materiál pro členy rady města Ostravy ve věci žalobního návrhu městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky o zrušení Závazného stanoviska MŽP ze dne 28. 11. 2019 k záměru „CENNZO Ostrava“
15. ledna 2020

V rámci zastupitelstva města konaného dne 11. 12. 2019 byla zastupitelkou městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky podána informace o připravované žalobě městského obvodu Mariánské Hory… Číst »

Odvoz kalů z lagun v Ostravě má letos skončit

10. ledna 2020

Sanace lagun po chemičce Ostramo v Ostravě pokračuje podle plánu. K 31. prosinci 2019 společnost AVE CZ, odpadové hospodářství odvezla z areálu lagun 30.755 tun… Číst »

S Třemi králi začal svoz vánočních stromků

9. ledna 2020

Odstrojování vánočních stromků začíná podle tradic v den svátku Tří králů. Lidé je začínají odkládat u kontejnerů. Ostravská odpadová společnost OZO proto zahájila jejich odvoz… Číst »

Heřmanická halda má minimální dopad na zdraví obyvatel v okolí

8. ledna 2020

Pro získání objektivní informace zadal DIAMO, s. p. zpracování „Hodnocení zdravotních rizik“ z expozic PM2.5, PM1o a benzo(a)pyrenu (další expozice nebyly identifikovány) pro obyvatele rezidenčních… Číst »

Kampaň zřejmě zabrala, odpadu u kontejnerů ubylo

10. prosince 2019

Koncem října spustilo město Ostrava ve spolupráci se společností OZO Ostrava a městskou policií kampaň zaměřenou proti nelegálně odkládanému odpadu u kontejnerových stanovišť. Po dobu… Číst »

Nepotřebné věci se mohou vrátit do života

5. prosince 2019

Ostrava se připojila do celonárodní mobilní aplikace Nevyhazujto, jejímž cílem je snížit množství produkovaného odpadu. Darovat nepotřebné věci, nebo naopak něco získat zdarma, je nově… Číst »

Ostrava zvítězila v soutěži ve sběru elektrozařízení

3. prosince 2019

Od dubna do září probíhala v České republice soutěž ve sběru vysloužilého drobného elektrozařízení, pocházejícího z domácností, které se odkládá do červených kontejnerů. Ostrava získala v celkovém hodnocení… Číst »

Ostrava vyhlašuje válku černým skládkám u kontejnerů

23. října 2019

Ještě stále končí část objemného odpadu u kontejnerů, místo aby je lidé zavezli tam, kam patří, tedy do sběrných dvorů. Ukázal to průzkum, který udělala… Číst »

Soutěž o nejoblíbenější graffiti kontejner

21. září 2019

Na podporu sběru vysloužilého elektra spustila společnost Asekol soutěž o nejoblíbenější kontejner, ve které mohou obyvatelé celé České republiky svým hlasem vyhrát nejen finanční dar… Číst »

Graffiti kontejner poslouží dobré věci

12. září 2019

V Ostravě se objevil nový červený kontejner obohacený o graffiti design. Má spojit osvětu s uměním pod hlavičkou projektu „Umění třídit“. Na uměleckých a zároveň… Číst »