Lidé s koronavirem by neměli třídit odpad

2. dubna 2020

Domácnosti s nenakaženými osobami bez nařízených karanténních opatření: Nakládejte s komunálním odpadem jako obvykle. Třiďte jako obvykle do barevných kontejnerů (pytlů). Směsný komunální odpad odkládejte… Číst »

Sběrné dvory se v Ostravě otevřou v omezeném režimu

1. dubna 2020

Město Ostrava po dohodě se společností OZO Ostrava otevírá od 2. dubna sběrné dvory v omezeném režimu. Fungování městského systému nakládání s komunálním odpadem v… Číst »

Uzavření sběrných dvorů OZO

17. března 2020

Od 17. března jsou všechny sběrné dvory v Ostravě až do odvolání uzavřeny. K tomuto opatření byla společnost OZO Ostrava nucena přistoupit vzhledem k nařízení… Číst »

Tematické výzvy odpadové společnosti OZO Ostrava pro rok 2020

31. ledna 2020

OZO Ostrava už počtvrté vyhlašuje tematické výzvy. Letos poprvé podpoří nejen environmentálně zaměřené projekty, ale i nápady zkvalitňující život seniorů. „Stejně jako loni, kdy jsme… Číst »

Informace o podání žaloby MOb Mariánské Hory a Hulváky proti závaznému stanovisku MŽP k záměru „CENNZO Ostrava“

Informativní materiál pro členy rady města Ostravy ve věci žalobního návrhu městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky o zrušení Závazného stanoviska MŽP ze dne 28. 11. 2019 k záměru „CENNZO Ostrava“
15. ledna 2020

V rámci zastupitelstva města konaného dne 11. 12. 2019 byla zastupitelkou městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky podána informace o připravované žalobě městského obvodu Mariánské Hory… Číst »

Odvoz kalů z lagun v Ostravě má letos skončit

10. ledna 2020

Sanace lagun po chemičce Ostramo v Ostravě pokračuje podle plánu. K 31. prosinci 2019 společnost AVE CZ, odpadové hospodářství odvezla z areálu lagun 30.755 tun… Číst »

S Třemi králi začal svoz vánočních stromků

9. ledna 2020

Odstrojování vánočních stromků začíná podle tradic v den svátku Tří králů. Lidé je začínají odkládat u kontejnerů. Ostravská odpadová společnost OZO proto zahájila jejich odvoz… Číst »

Heřmanická halda má minimální dopad na zdraví obyvatel v okolí

8. ledna 2020

Pro získání objektivní informace zadal DIAMO, s. p. zpracování „Hodnocení zdravotních rizik“ z expozic PM2.5, PM1o a benzo(a)pyrenu (další expozice nebyly identifikovány) pro obyvatele rezidenčních… Číst »

Kampaň zřejmě zabrala, odpadu u kontejnerů ubylo

10. prosince 2019

Koncem října spustilo město Ostrava ve spolupráci se společností OZO Ostrava a městskou policií kampaň zaměřenou proti nelegálně odkládanému odpadu u kontejnerových stanovišť. Po dobu… Číst »

Nepotřebné věci se mohou vrátit do života

5. prosince 2019

Ostrava se připojila do celonárodní mobilní aplikace Nevyhazujto, jejímž cílem je snížit množství produkovaného odpadu. Darovat nepotřebné věci, nebo naopak něco získat zdarma, je nově… Číst »