Velký zájem veřejnosti vzbudila páteční beseda s vědci o kvalitě ovzduší. Primátor Tomáš Macura besedoval společně se zástupci Ostravské univerzity se sídlem v Ostravě a Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, doktorem Martinem Tomáškem a Jiřím Bílkem.  Primátor města na besedě zdůraznil, že Ostrava je lídrem v snižování emisí. Do roku 2020 městská hromadná doprava zcela zruší využívání autobusů s dieselovými  motory. Zmínil také úspěšnost zapojení města Ostrava do dotačního programu na omezení emisí z lokálních topenišť, který veřejnost zná jako kotlíkové dotace. Díky tomuto programu bylo vyměněno v Ostravě více než 1.000 kotlů v rodinných domech. Uvedl také, že od 1. května začíná v Ostravě intenzivnější čištění komunikací v Ostravě, kdy budou exponované úseky čištěny až 6 x měsíčně. Dále hovořil o investicích města do výsadby a údržby veřejné zeleně.