V Ostravě je nejlepší ovzduší za posledních pět let

23. ledna 2020

Ovzduší v Ostravě se dlouhodobě významně zlepšuje. Výsledky, které hodnotí kvalitu ovzduší za rok 2019, jsou nejlepší za posledních pět let: nejnižší počet hodin s… Číst »

Heřmanická halda má minimální dopad na zdraví obyvatel v okolí

8. ledna 2020

Pro získání objektivní informace zadal DIAMO, s. p. zpracování „Hodnocení zdravotních rizik“ z expozic PM2.5, PM1o a benzo(a)pyrenu (další expozice nebyly identifikovány) pro obyvatele rezidenčních… Číst »

Meteorologové zjednodušili informace o kvalitě ovzduší

2. ledna 2020

Český hydrometeorologický ústav pravidelně zveřejňuje na svých webových stránkách index kvality ovzduší (IKO). Index kvality ovzduší představuje souhrnnou informaci o kvalitě ovzduší na konkrétní měřicí… Číst »

MŽP pomůže řešit prašnost v ulicích, přispěje na častější čištění komunikací

23. prosince 2019

Tisíce tun škodlivých prachových částic odstraní ročně města a kraje při sezónním čištění komunikací. Pomocnou ruku jim nyní podává Ministerstvo životního prostředí. Z prostředků Státního… Číst »

Ostrava má Akční plán pro zlepšování ovzduší

18. prosince 2019

Klíče od speciálního vozu, takzvaného prachožrouta, převzala ve středu 18. prosince od náměstkyně primátora pro životní prostředí Kateřiny Šebestové starostka porubského obvodu Lucie Baránková Vilamová…. Číst »

Zakončení projektu Clean Air

17. prosince 2019

Ostravská obecně prospěšná společnost Čisté nebe byla součástí projektu Clean Air, který je spolufinancován programem Evropské Unie Erasmus+. Projekt Clean Air byl zahájen začátkem roku… Číst »

Ministerstvo vydalo souhlas s rozšířením spalovny v Ostravě

7. prosince 2019

Rozšíření spalovny nebezpečného odpadu v Ostravě– Mariánských Horách, proti kterému se postavilo město Ostrava, městské obvody, Moravskoslezský kraj i obyvatelé, dostalo souhlas ministerstva životního prostředí… Číst »

Odval Heřmanice – informace o výsledcích monitoringu kvality ovzduší

15. listopadu 2019

Je všeobecně známo, že z termicky aktivního důlního odvalu Heřmanice, který tzv. „hoří“ cca 20 let jsou při termochemických pochodech probíhajících za nedostatku kyslíku emitovány zdravotně… Číst »

V blízkosti koksovny vznikne nová měřicí stanice

13. listopadu 2019

Provoz pěti automatických měřicích stanic a speciálního vozu pro monitoring stavu ovzduší v Ostravě pokryje dotace ve výši téměř 3,5 milionu korun, kterou schválilo zastupitelstvo… Číst »

Děti z Ostravy vyrazí opět do hor za příspěvky z fondu

24. října 2019

Do hor za čistším vzduchem se opět vydají ostravské děti. Jejich pobyty pokryjí peníze z městského fondu zřízeného pro tyto účely v květnu roku 2010…. Číst »