Příspěvky na ozdravné pobyty 2021/2022

Aktualizováno: 15. března 2021

Mateřské a základní školy zřizované městskými obvody statutárního města Ostravy nebo statutárním městem Ostrava předkládají žádosti o poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku na ozdravný pobyt konaný… Číst dále… »

BORA na Ostravsku určí podíly zdrojů znečišťování ovzduší

Aktualizováno: 5. března 2021

Projekt BORA hledá odpověď na opakovanou a stále ne zcela dořešenou otázku: „Jaký skutečný podíl mají na kvalitě ovzduší místní průmysl, vytápění domácností, doprava, přenos… Číst dále… »

Rozptylové podmínky v Moravskoslezském kraji jsou mírně zhoršené

Publikováno: 25. února 2021

V Moravskoslezském kraji jsou mírně nepříznivé rozptylové podmínky. Průměrné denní koncentrace polétavého prachu v ovzduší překračují imisní limit 50 mikrogramů na metr krychlový na všech… Číst dále… »

Projekt AIR TRITIA skončil. Jaký je jeho přínos pro Ostravu?

Publikováno: 11. února 2021

Projekt AIR TRITIA  byl zpracováván mezinárodním řešitelským týmem skládajícím se z 5 výzkumných organizací, 5 měst (Ostrava, Opava, Opole, Rybnik, Žilina) a ESÚS TRITIA v rámci České… Číst dále… »

Rozptylové podmínky v Moravskoslezském kraji se zlepšily

Aktualizováno: 11. února 2021

Rozptylové podmínky v Moravskoslezském kraji se proti pondělí zlepšily. Mírně nepříznivé jsou místy ještě na Karvinsku a Frýdecko-Místecku. Vyplývá to z informací zveřejněných Českým hydrometeorologickým… Číst dále… »

V kraji jsou zhoršené rozptylové podmínky – upozornění pro veřejnost

Aktualizováno: 10. března 2021

V Moravskoslezském kraji jsou zhoršené rozptylové podmínky. V případě, že dojde ke zhoršení kvality ovzduší a ke vzniku nepříznivé imisní situace u prašného aerosolu (polétavého… Číst dále… »

Kvalita ovzduší v Ostravě byla v roce 2020 nejlepší v celé historii měření

Aktualizováno: 25. února 2021

V roce 2020 v Ostravě pokračoval dlouhodobý trend zlepšování kvality ovzduší, kdy byly naměřeny historicky nejnižší průměrné koncentrace polétavého prachu. K meziročnímu zlepšení kvality ovzduší… Číst dále… »

Informace o podaných žádostech o závazné stanovisko

Publikováno: 25. ledna 2021

Dle ustanovení § 30 odst. 1 písm. f) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší má orgán ochrany ovzduší aktivně zpřístupnit veřejnosti srozumitelné informace o… Číst dále… »

Nadlimitní čištění komunikací vyhodnotí nové měření v centru Ostravy

Aktualizováno: 24. února 2021

Dotaci na čištění komunikací ve výši téměř 10 milionů korun získalo město Ostrava z dotačního programu, který vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí. Byl určen pro města… Číst dále… »