Odval Heřmanice – informace o výsledcích monitoringu kvality ovzduší

15. listopadu 2019

Je všeobecně známo, že z termicky aktivního důlního odvalu Heřmanice, který tzv. „hoří“ cca 20 let jsou při termochemických pochodech probíhajících za nedostatku kyslíku emitovány zdravotně… Číst »

V blízkosti koksovny vznikne nová měřicí stanice

13. listopadu 2019

Provoz pěti automatických měřicích stanic a speciálního vozu pro monitoring stavu ovzduší v Ostravě pokryje dotace ve výši téměř 3,5 milionu korun, kterou schválilo zastupitelstvo… Číst »

Děti z Ostravy vyrazí opět do hor za příspěvky z fondu

24. října 2019

Do hor za čistším vzduchem se opět vydají ostravské děti. Jejich pobyty pokryjí peníze z městského fondu zřízeného pro tyto účely v květnu roku 2010…. Číst »

Přehled poskytnutých příspěvků na ozdravné pobyty ve školním roce 2019/2020

16. října 2019

Rada města Ostravy usnesením č. 02408/RM1822/35 ze dne 8. října 2019 rozhodla o poskytnutí účelových neinvestičních příspěvku z Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší školám zřizovaných… Číst »

Akční plán SMO k implementaci Programu zlepšování kvality ovzduší

19. září 2019

Kvalita ovzduší v Ostravě je silně ovlivňována mnoha faktory. K imisnímu zatížení přispívá vedle průmyslových zdrojů také intenzita automobilové dopravy a lokální topeniště. Na kvalitě ovzduší v… Číst »

Nový kotel mohou domácnosti v Ostravě získat i bez vlastních úspor

17. září 2019

Moderní a ekologické vytápění mohou obyvatelé Ostravy získat i bez vlastních finančních prostředků. Město poskytne vlastníkům rodinných domů bezúročnou zápůjčku, aby jim usnadnilo poměrně nákladnou… Číst »

Město říká rozhodné NE k rozšíření spalovny

10. září 2019

Pátečního veřejného projednávání záměru rozšíření spalovny nebezpečných odpadů se za město zúčastnila resortní náměstkyně Kateřina Šebestová. Město vydalo i přes úpravy projektu k rozšíření spalovny… Číst »

NEsouhlas se záměrem rozšíření spalovny

6. srpna 2019

Ostrava dala opět nesouhlasné stanovisko k rozšíření spalovny nebezpečných odpadů  Záporné stanovisko k záměru společnosti SUEZ Využití zdrojů a.s. postavit druhou linku spalovny nebezpečných odpadů v Ostravě… Číst »

Kvalita ovzduší v Mariánských Horách ovlivněna stavbou

12. července 2019

Letní měsíce jsou vnímány jako období s dobrou kvalitou ovzduší. O to více návštěvníka stránek informujících o jeho kvalitě překvapí informace o zvýšených hodnotách prachových… Číst »

Nová zeleň pro lepší ovzduší v Ostravě

21. června 2019

Více než padesát milionů korun z evropských fondů získá Ostrava na projekt, který pomůže zlepšit ovzduší ve městě. Stává se tak prvním městem v republice,… Číst »