Omezení prašnosti i konec dohadů u jednorázových měření emisí. Vláda schválila návrh novely zákona o ovzduší

Publikováno: 24. května 2024

Rozšíření počtu firem, které budou nepřetržitě sledovat emise škodlivých látek, jednoznačná pravidla pro jednorázová měření emisí, ale i pravidla pro firmy, která mají omezit prašnost… Číst dále… »

Od prvního září začne platit zákaz používání kotlů 1. a 2. emisní třídy

Publikováno: 22. května 2024

MŽP upravilo podporu výměny kotlů od září a oznámilo, jak budou probíhat kontroly Zákaz využívání kotlů první a druhé emisní třídy začne platit od 1…. Číst dále… »

Eko magazín – Zoo Ostrava pečuje o ohrožené druhy a biodiverzitu

Publikováno: 13. května 2024

V květnovém EKO Magazínu si dozvíte, jak Zoo Ostrava pečuje o ohrožené druhy, například o levharty, žirafy, lvy, různé druhy primátů a další, jak se… Číst dále… »

Smokemanovo video – udržuj optimální teplotu

Publikováno: 12. dubna 2024

V následujícím SMOKEMANově vysvětlujícím videu se zábavnou formou dozvíte, že optimální teplota spalin v kouřovodu představuje kompromis mezi dvěma mezními, nežádoucími stavy. Nízká teplota spalin… Číst dále… »

Město znovu podpoří ozdravné pobyty pro děti z ostravských škol

Aktualizováno: 24. dubna 2024

Už od roku 2010 statutární město Ostrava finančně přispívá školským zařízením na realizaci dětských ozdravných pobytů. Prostřednictvím Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší tak umožňuje,… Číst dále… »

Smokemanovo video – jak často a kolik přikládat

Publikováno: 5. dubna 2024

V následujícím SMOKEMANově vysvětlujícím videu se zábavnou formou dozvíte další doporučení ze SMOKEMANova desatera, kterým je, že u starých kotlů je vhodné přikládat méně a… Číst dále… »

Eko magazín – Kanalizace není odpadkový koš ani skládka

Aktualizováno: 10. dubna 2024

V dubnovém EKO Magazínu si řekneme, že kanalizace není odpadkový koš ani skládka, jak napomáhá chytré měření mít vodu pod kontrolou a něco málo o… Číst dále… »

Smogová situace byla odvolána

Publikováno: 2. dubna 2024

Deštivé počasí pomohlo odstranit následky zavlečeného zvířeného saharského písku v našem ovzduší a hodnoty polétavého prachu na měřicích stanicích poklesly na normální stav. Proto byla… Číst dále… »

Smokemanovo video – nedus oheň

Publikováno: 29. března 2024

Dalším doporučením, jak obsluhovat kamna a kotel, je nedusit oheň, tedy, nastavit regulační klapky tak, aby vzduch mohl k palivu, ale to se už dozvíte… Číst dále… »

Příspěvky na ozdravné pobyty 2024/2025

Aktualizováno: 26. dubna 2024

Mateřské a základní školy zřizované městskými obvody statutárního města Ostravy nebo statutárním městem Ostrava mohou předkládat žádosti o poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku na ozdravný pobyt… Číst dále… »