Ostrava opět finančně podpoří žadatele ve čtvrté výzvě kotlíkových dotací

Publikováno: 25. května 2022

Město Ostrava dlouhodobě podporuje výměnu zastaralých kotlů, které nesplňují minimálně 3., 4. nebo 5. emisní třídu. V Moravskoslezském kraji bude v letošním roce vyhlášena již… Číst dále… »

Máte zájem o kotlíkovou dotaci? Přijďte se informovat na radnici

Aktualizováno: 20. května 2022

Blíží se spuštění registrací do 4. výzvy kotlíkových dotací, která se zaměřuje na domácnosti s nižšími příjmy. Informační seminář ke „kotlíkovým dotacím“ pro občany města Ostravy… Číst dále… »

Projekt CLAIRO má po čtyřech letech výzkumu první výsledky

Publikováno: 11. května 2022

Víte, že konkrétní druhy stromů a keřů ve vhodném rozmístění mohou zásadně snížit množství prachu v ovzduší z průmyslové výroby či dopravy? Jak tuto inovativní myšlenku využít… Číst dále… »

Příspěvky na ozdravné pobyty 2022/2023

Publikováno: 13. dubna 2022

Mateřské a základní školy zřizované městskými obvody statutárního města Ostravy nebo statutárním městem Ostrava mohou předkládat žádosti o poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku na ozdravný pobyt… Číst dále… »

Nadlimitní čistění opět pomáhá ostravskému ovzduší

Publikováno: 5. dubna 2022

Čištění ulic krajského města po zimě už je v plném proudu. Od dubna začaly Ostravské komunikace navíc s očistou, která pomůže ovzduší. Zhruba 450 tun… Číst dále… »

Pozastavení příjmu žádostí na plynové kotle v rámci 4. výzvy kotlíkové dotace

Publikováno: 31. března 2022

Změny v podmínkách 4. výzvy kotlíkových dotací  (NETÝKÁ SE probíhající 3. výzvy ! ! ! ) chtěli bychom Vás informovat o změnách v podmínkách 4. výzvy kotlíkových dotací, o kterých Ministerstvo pro… Číst dále… »

K Hodině Země se Ostrava připojuje již deset let

Publikováno: 23. března 2022

Poslední březnovou sobotu koná se již tradičně koná mezinárodní klimatická akce Hodina Země. Letos tomu bude již 10 let, co Ostrava dává připojením k této… Číst dále… »

Do práce na kole 2022

Publikováno: 9. března 2022

Registrujte se do květnové výzvy Do práce na kole (nebo pěšky či poklusem) Celý květen na kole, koloběžce, pěšky nebo poklusem – tedy udržitelně a… Číst dále… »

Ostrava navýšila svůj závazek k snížení produkce oxidu uhličitého

Aktualizováno: 22. února 2022

Zastupitelstvo města Ostravy na svém únorovém zasedání schválilo přijetí závazku města snížit o 55 procent produkci oxidu uhličitého k roku 2030, a to ve vztahu k… Číst dále… »

Aktualizace akčního plánu SMO k implementaci Programu zlepšování kvality ovzduší

Publikováno: 27. ledna 2022

Kvalita ovzduší v Ostravě je silně ovlivňována mnoha faktory. K imisnímu zatížení přispívá vedle průmyslových zdrojů také intenzita automobilové dopravy a lokální topeniště. Na kvalitě ovzduší v… Číst dále… »