Jednotný přístup k řízení kvality ovzduší městských oblastí regionu TRITIA

V současné době je zlepšování kvality ovzduší v nadměrně znečištěných oblastech řízeno na místní úrovni bez respektování hlavních příčin znečištění a bez optimalizace opatření ke zlepšení. Znečištění ovzduší nezná hranice, pro jeho efektivní řízení je tak nezbytně nutná mezinárodní a regionální spolupráce. Cílem projektu je vytvořit mechanismus mezinárodního řízení kvality ovzduší prostřednictvím rozvoje společné informační databáze, nástrojů pro řízení a predikce a strategií kvality ovzduší.

Hlavními výstupy jsou:

  1. Jednotná prostorová databáze potřebných informací na mezinárodní úrovni,
  2. Nástroje pro efektivní řízení kvality ovzduší (systém řízení kvality ovzduší a systém varování na základě předpovědí)
  3. Návrh strategií pro zlepšení kvality ovzduší a snížení emisí z různých zdrojů na úrovni funkčních městských regionů (FMR) a regionů na území regionu.

Na partnerství v projektu se podílí města Ostrava, Opava, Žilina, Opole, Rybník a regiony Moravskoslezský kraj, Žilinský kraj, Opolské vojvodství a Slezské vojvodství. Hlavním přínosem tohoto projektu je uplatňování přístupu společné spolupráce na řízení kvality ovzduší při tvorbě společného návrhu optimální kombinace opatření s dopadem na zlepšení lidského zdraví obyvatel zapojených regionů. Superpočítačem vytvořený model kvality ovzduší bude v rámci projektu ověřen různými typy měření, které zajistí výzkumné organizace zapojené do projektu VŠB – TUO (CZ), ACCENDO (CZ), Žilinská univerzita (SK), Hlavní hornický institut (PL), Institut meteorologie a vodního hospodářství (PL).

Navrhované postupy a výstupy budou rovněž použitelné kdekoli ve střední Evropě, v oblastech s podobnými problémy.

Aktuální informace o projektu naleznete na stránkách projektu (http://interreg-central.eu/Content.Node/AIR-TRITIA.html).

Způsob financování:

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ – TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA je vedoucím partnerem projektu. V projektu participuje 15 partnerů, kteří společnými silami přispějí ke tvorbě výstupů (univerzity a a výzkumné organizace) a jejich implementaci (města, regiony a EGTC TRITIA). Projekt je financován programem INTERREG CENT­RAL EUROPE, který podporuje spolupráci při řešení společných problémů ve střední Evropě.

Projekt je podpořen programem Interreg Central Europe financovaným Evropským fondem pro regionální rozvoj (ERDF).

Rozpočet projektu: 2 576 623 EUR
Finacování ERDF: 2 190 130 EUR

Délka trvání projektu: červen 2017 – květen 2020 (prodloužen do listopadu 2020)

 

Více informací naleznete zde: