Dalším projektem založeným na jednotném řízení a partnerské spolupráci je Air Tritia, zaměřený na ochranu ovzduší v příhraničních oblastech Polska, Slovenska a Česka. Cílem projektu je vytvořit mechanismus mezinárodního řízení kvality ovzduší prostřednictvím rozvoje společné informační databáze, nástrojů pro řízení a predikci a strategie kvality ovzduší. Hlavními výstupy jsou:

  1. Prostorová databáze informací o kvalitě ovzduší
  2. Matematický model pro predikci vývoje kvality ovzduší
  3. Nástroje pro řízení kvality ovzduší
  4. Návrhy strategií pro zlepšení kvality ovzduší na úrovni měst a regionů.

Partnery projektu jsou města a regiony Polska, Česka a Slovenska. Hlavním přínosem je uplatňování spolupráce při řízení kvality ovzduší v uvedeném regionu všech tří zemí. Superpočítačem (jedním z 30 nejvýkonnějších v Evropě) vytvořený model kvality ovzduší je ověřován různými typy měření, prováděnými výzkumnými organizacemi ze všech tří zemí (za Ostravu VŠB – TUO). Výsledné postupy budou použitelné kdekoli ve střední Evropě v oblastech s podobnými problémy.

Projekt běží po dobu 3 let od června roku 2017 do listopadu 2020 a je podpořen 246 miliony euro z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj. Podporuje přeshraniční spolupráci institucí ke zlepšení podmínek ve městech a regionech České republiky, Chorvatska, Itálie, Maďarska, Německa, Polska, Rakouska, Slovinska a Slovenska.