Ke zvýšení atraktivity MHD, kterou tvoří dostupnost, bezpečnost, spolehlivost a kvalita dopravních prostředků, přispívá také od července roku 2016 jednoduchý a komfortní způsob odbavování cestujících (platba za použití MHD). Kromě standardních jednorázových i časových jízdenek jsou nyní ve všech vozidlech městského dopravního podniku akceptovány běžné bezkontaktní platební bankovní karty. Tato možnost značně zjednodušuje používání MHD a zvyšuje počty nových uživatelů, včetně návštěvníků města. Uvedený elektronický systém byl v Ostravě zaveden ve 2. městě v Evropě (po Londýně) a Ostrava tak v této oblasti patří mezi evropskou špičku v používání moderních elektronických systémů. Od jeho zavedení Dopravní podnik Ostrava rozšířil v únoru 2018 možnosti využití bankovní karty o možnost platby jízdného pro spolucestující, psa a zavazadlo. Umožnil také nahrát na bankovní kartu aplikaci ODISKa.

Systém elektronického odbavení ve vozidlech ostravské MHD je součástí konceptu Smart City.

Počet cestujících stoupá

Krátce po zavedení služby před dvěma roky si platební kartou cestující koupili měsíčně sto tisíc jízdenek, letos v červnu si takto zakoupili 304 577 jízdenek. Za dva roky fungování služby se prodalo 4 315 200 jízdenek za více než 78 miliónů korun. Jak roste obliba elektronických plateb, klesá současně atraktivita papírových jízdenek. Jejich prodej plánuje Dopravní podnik Ostrava proto postupně utlumit. To, že se atraktivita ostravské MHD zvyšuje, je poznat především díky počtu přepravených cestujících. V roce 2016 došlo k zastavení dlouohodobého poklesu přepravených osob a cestujících přibylo. Celkem ji v roce 2016 cestovalo MHD 88,5 miliónu. K dalšímu nárůstu počtu přepravených osob došlo i v roce 2017, kdy jich bylo přepraveno 91,15 miliónu.