Další cyklostezky v Ostravě

Publikováno: 8. září 2023

Město pokračuje v rozšiřování sítě cyklostezek, aby přispělo k bezpečnějšímu pohybu cyklistů i motivaci lidí k užití tohoto zdravého a ekologického způsobu dopravy v Ostravě. Na území města… Číst dále… »

Terminál Dubina se dočká nové zeleně

Publikováno: 20. října 2022

Terminál Dubina projde významnou proměnou. Nová zeleň, jejíž výsadba byla zahájena v průběhu září, přispěje k větší atraktivitě území a zkvalitnění veřejného prostoru pro obyvatele města…. Číst dále… »

V Ostravě bude službu sdílených kol dál provozovat nextbike

Publikováno: 12. srpna 2022

Město Ostrava má provozovatele oblíbené služby sdílených kol na příští dva roky. V rámci vyhlášeného koncesního řízení byla vybrána nabídka společnosti nextbike Czech Republic s.r.o…. Číst dále… »

Trať v Opavské ulici bude nejmodernějším tramvajovým úsekem v Ostravě

Aktualizováno: 4. srpna 2022

Dohromady 1626 metrů tramvajových kolejí mezí křižovatkami ulic 17. listopadu a Martinovská čeká naprosto zásadní modernizace. Zmizí starý známý kolejový rošt, který bude nahrazen zatravněným… Číst dále… »

Ostravská MHD je zcela ekologická

Publikováno: 12. dubna 2021

Ostravané se od dubna v městské hromadné dopravě nesetkají s vozy s dieselovými motory. Dopravní podnik Ostrava je prvním velkým dopravním podnikem v České republice, který se může pochlubit… Číst dále… »

Hluková studie pro projekt Ekologizace veřejné dopravy v Porubě

Aktualizováno: 25. července 2022

Hluková studie byla zpracována pro účely posouzení 1. etapy projektu „Ekologizace veřejné dopravy Ostrava – Poruba“. Cílem projektu je realizace nové tramvajové trasy v Ostravě-Porubě… Číst dále… »

Opatření v cyklodopravě

Publikováno: 27. listopadu 2018

Pro dosažení cíle Zlepšení mobility a dostupnosti Integrovaného plánu městské mobility v oblasti cyklistické dopravy bylo stanoveno několik klíčových opatření pro rozvoj a podporu cyklistiky a… Číst dále… »

Zvýšení kvality veřejné hromadné dopravy

Publikováno: 13. listopadu 2018

Pro směřování města v oblasti vývoje dopravní infrastruktury a zajištění udržitelné mobility na další roky a desetiletí byly ve strategické části Integrovaného plánu mobility Ostrava přijaty… Číst dále… »

Akceptace platebních karet ve vozidlech MHD

Publikováno: 2. listopadu 2018

Ke zvýšení atraktivity MHD, kterou tvoří dostupnost, bezpečnost, spolehlivost a kvalita dopravních prostředků, přispívá také od července roku 2016 jednoduchý a komfortní způsob odbavování cestujících… Číst dále… »

Budování sítě cyklotras – rok 2017

Aktualizováno: 29. října 2018

Návrh realizace staveb vychází z koncepce cyklistické dopravy, z připravenosti staveb pro realizaci a z potřeby propojení a návaznosti na již realizované stavby. Ke konci roku… Číst dále… »