Ostravská MHD je zcela ekologická

Publikováno: 12. dubna 2021

Ostravané se od dubna v městské hromadné dopravě nesetkají s vozy s dieselovými motory. Dopravní podnik Ostrava je prvním velkým dopravním podnikem v České republice, který se může pochlubit… Číst dále… »

Hluková studie pro projekt Ekologizace veřejné dopravy v Porubě

Aktualizováno: 1. června 2020

Hluková studie byla zpracována pro účely posouzení 1. etapy projektu „Ekologizace veřejné dopravy Ostrava – Poruba“. Cílem projektu je realizace nové tramvajové trasy v Ostravě-Porubě… Číst dále… »

Opatření v cyklodopravě

Publikováno: 27. listopadu 2018

Pro dosažení cíle Zlepšení mobility a dostupnosti Integrovaného plánu městské mobility v oblasti cyklistické dopravy bylo stanoveno několik klíčových opatření pro rozvoj a podporu cyklistiky a… Číst dále… »

Zvýšení kvality veřejné hromadné dopravy

Publikováno: 13. listopadu 2018

Pro směřování města v oblasti vývoje dopravní infrastruktury a zajištění udržitelné mobility na další roky a desetiletí byly ve strategické části Integrovaného plánu mobility Ostrava přijaty… Číst dále… »

Akceptace platebních karet ve vozidlech MHD

Publikováno: 2. listopadu 2018

Ke zvýšení atraktivity MHD, kterou tvoří dostupnost, bezpečnost, spolehlivost a kvalita dopravních prostředků, přispívá také od července roku 2016 jednoduchý a komfortní způsob odbavování cestujících… Číst dále… »

Budování sítě cyklotras – rok 2017

Aktualizováno: 29. října 2018

Návrh realizace staveb vychází z koncepce cyklistické dopravy, z připravenosti staveb pro realizaci a z potřeby propojení a návaznosti na již realizované stavby. Ke konci roku… Číst dále… »

Integrace dopravního systému

Aktualizováno: 29. října 2018

Ostrava má tři hlavní centra, které leží v relativně velké vzdálenosti od sebe. Prostor mezi jednotlivými hustě osídlenými, rezidenčními lokalitami a oblastmi s nabídkou zaměstnání, obchodu… Číst dále… »

Ekologizace městské hromadné dopravy

Aktualizováno: 2. listopadu 2018

Od roku 2020 bez dieselových autobusů Významný přínos pro zlepšení životního prostředí v Ostravě a současně úsporu nákladů na provoz autobusů městské hromadné dopravy (MHD)… Číst dále… »