Hluková studie pro projekt Ekologizace veřejné dopravy v Porubě

3. dubna 2020

Hluková studie byla zpracována pro účely posouzení 1. etapy projektu „Ekologizace veřejné dopravy Ostrava – Poruba“. Cílem projektu je realizace nové tramvajové trasy v Ostravě-Porubě… Číst dále… »

Opatření v cyklodopravě

27. listopadu 2018

Pro dosažení cíle Zlepšení mobility a dostupnosti Integrovaného plánu městské mobility v oblasti cyklistické dopravy bylo stanoveno několik klíčových opatření pro rozvoj a podporu cyklistiky a… Číst dále… »

Zvýšení kvality veřejné hromadné dopravy

13. listopadu 2018

Pro směřování města v oblasti vývoje dopravní infrastruktury a zajištění udržitelné mobility na další roky a desetiletí byly ve strategické části Integrovaného plánu mobility Ostrava přijaty… Číst dále… »

Akceptace platebních karet ve vozidlech MHD

2. listopadu 2018

Ke zvýšení atraktivity MHD, kterou tvoří dostupnost, bezpečnost, spolehlivost a kvalita dopravních prostředků, přispívá také od července roku 2016 jednoduchý a komfortní způsob odbavování cestujících… Číst dále… »

Budování sítě cyklotras – rok 2017

4. prosince 2017

Návrh realizace staveb vychází z koncepce cyklistické dopravy, z připravenosti staveb pro realizaci a z potřeby propojení a návaznosti na již realizované stavby. Ke konci roku… Číst dále… »

Integrace dopravního systému

30. října 2017

Ostrava má tři hlavní centra, které leží v relativně velké vzdálenosti od sebe. Prostor mezi jednotlivými hustě osídlenými, rezidenčními lokalitami a oblastmi s nabídkou zaměstnání, obchodu… Číst dále… »

Ekologizace městské hromadné dopravy

26. října 2017

Od roku 2020 bez dieselových autobusů Významný přínos pro zlepšení životního prostředí v Ostravě a současně úsporu nákladů na provoz autobusů městské hromadné dopravy (MHD)… Číst dále… »