Slezskoostravský hrad - průzkum kontaminace

Za účelem dalšího využití území okolí Slezskokostravského hradu, zasaženého důlními vlivy, byly zpracovány průzkumy kontaminace geoprostředí.

Slezskoostravský hrad – průzkum kontaminace

Závěrečná zpráva z průzkumu kontaminace na lokalitě v Ostravě v areálu Slezskoostravského hradu a na přilehlých pozemcích, jehož cílem bylo poskytnout základní informace o rozsahu kontaminace geoprostředí (nesaturované i saturované zóny) nezbytné pro vypracování případného sanačního zásahu.

Slezskoostravský hrad – průzkum kontaminace II

Průzkum kontaminace pro analýzu rizika s cílem posoudit rozsah kontaminace geoprostředí, případně možnosti a parametry migrace kontaminace a stanovit její rizikovost pro populaci a ekosystémy.