Úspěch OVAK laboratoře v mezinárodním srovnání

Publikováno: 4. srpna 2022

Mezilaboratorního mezinárodního porovnávání zkoušek organizovaného v rámci francouzské skupiny SUEZ se účastnilo 81 laboratoří z 24 států. Jen 17 laboratoří, které byly schopny stanovit minimálně… Číst dále… »

Technická a ekonomická analýza provozování vodárenské infrastruktury v majetku SMO

Publikováno: 18. února 2022

Cílem analýzy bylo posoudit jednotlivé možné varianty či modely provozování, a to z technického, ekonomického, právního i časového pohledu proveditelnosti a doporučit objednateli další postup. Celý dokument… Číst dále… »

Analýzy, průzkumy, studie

Slezskoostravský hrad - průzkum kontaminace
Publikováno: 30. října 2017

Za účelem dalšího využití území okolí Slezskokostravského hradu, zasaženého důlními vlivy, byly zpracovány průzkumy kontaminace geoprostředí. Slezskoostravský hrad – průzkum kontaminace Závěrečná zpráva z průzkumu… Číst dále… »

Analýzy, průzkumy, studie

Posouzení IG poměrů a kontaminace pozemku parcelní č. 472 v k. ú. Přívoz
Aktualizováno: 14. listopadu 2017

Zveřejnění závěrečné zprávy Posouzení inženýrsko-geologických poměrů a kontaminace pozemku parcelní č. 472 v k. ú. Přívoz (Odval Dolu Šverma), zpracované na základě usnesení rady města… Číst dále… »