Posouzení IG poměrů a kontaminace pozemku parcelní č. 472 v k. ú. Přívoz

Zveřejnění závěrečné zprávy Posouzení inženýrsko-geologických poměrů a kontaminace pozemku parcelní č. 472 v k. ú. Přívoz (Odval Dolu Šverma), zpracované na základě usnesení rady města č. 3620/RM1014/48 ze dne 14. února 2012, včetně příloh.

Dokument ke stažení

Posouzení IG poměrů a kontaminace pozemku parcelní č. 472 v k. ú. Přívoz