Výstavbou terminálu Dubina Interspar došlo k zajištění optimalizace autobusových linek MHD na trase Ostrava, Dubina – Ostrava, ÚAN a omezení nadbytečného souběžného úseku s tramvajovými linkami na této trase.

Jednalo se o výstavbu zpevněné plochy umožňující odstavení autobusů, včetně nástupní a výstupní zastávky MHD. Stavba byla dělena na tři samostatné stavební objekty: zpevněné plochy terminálu, odvodnění zpevněných ploch a veřejné osvětlení.

Termín realizace/ukončení         4/2015 – 9/2015