Ve středu před 9 hodinou ráno došlo k výpadku spalování vzduchočpavkové směsi a ke změně pompážních poměrů mimo bezpečné meze provozování turbokompresoru ve výrobně koncentrované kyseliny dusičné KD 7. Na tuto změnu zareagoval blokážní zabezpečovací systém a výrobnu bezpečně odstavil. V průběhu odstavení se uvolnil přebytek nitrózních plynů (NOx) do okolí výrobny, tento jev trval cca 10 minut. Nadále musel být systém krátkodobě odtlakován přes komín výrobny, tím došlo ke zvýšení viditelných emisí oxidu dusíků na komíně výrobny. Všechny činnosti spojené s odstavením jednotky byly provedeny v souladu se schváleným provozním řádem.

Při této události nedošlo k poškození výrobního zařízení ani ke zranění osob a všechny zabezpečovací systémy zareagovaly správně, sdělila Mirka Jeřábková, mluvčí společnosti BorsodChem.