Biomasa jako alternativa v energetickém systému Zoo Ostrava

V zájmu snižování spotřeby energií a emisí CO2 přistoupila Zoo Ostrava k vybudování kotelny na dřevní hmotu (štěpku) v rámci výstavby dendrologického komplexu. Areál Zoo je rozsáhlý a je tedy permanentním zdrojem dřevní hmoty. Zoo je vybavena technickými prostředky na zpracování dřevní hmoty a manipulací s ní (Štěpkovač, nakladač, traktor).

V rámci tohoto rozsáhlého projektu byla v areálu zoo provedena náhrada starých již dosluhujících rozvodů elektrické energie a jejich posílení. Stavební a hlavně výkopové práce se dotkly celého areálu zoologické zahrady a botanického parku. Během nich bylo vykopáno na 11 km výkopů, překopů apod. Svým rozsahem se mezi zoologickými zahradami jedná o zcela ojedinělý projekt. Přestože bylo nutné na mnohých místech udělat dočasná opatření v podobě zábran a oplocení, která částečně zasahovala i do expoziční části, nebyl chod organizace nijak omezen a ani nemohl být. Nepoznamenalo to ani počet návštěvníků, lidé nám zachovali přízeň a měli pochopení, čehož si velmi ceníme. Bez této akce by šlo jen stěží budovat další nové expozice a zařízení důležitá pro chod zoo.

V letech 2008 až 2014 Zoo Ostrava otevřela několik nových/zrekonstruovaných pavilonů a velkých expozic. Jednalo se např. o expozici Čitván pro medvědy ušaté a hulmany posvátné, pavilon Tanganika pro hrochy a krokodýly, návštěvnické centrum s restaurací Saola, akvaterarijní expozice Papua, pavilon Malá AmazoniePavilon evoluce, dále průjezdné safari se stády afrických a asijských kopytníků a v neposlední řadě vstupní areál s parkovištěm.

A právě další rozvoj zoologické zahrady a botanického parku vyžadoval posílení kapacity a rozvodů elektrické energie. I zdánlivě malé nové objekty, jako je například chovatelsko-expoziční zařízení pro želvy ostruhaté nebo právě budované zařízení pro malé šelmy mangusty trpasličí (před vjezdem do safari) jsou silně závislé na přísunu elektrické energie. Posílení kapacity energetické sítě zvláště v dolní části zoo umožňuje také rozšiřování míst se zvířaty v Pavilonu evoluce.

Co je tedy před námi? Dokončena je projektová příprava několika projektů, z těch větších například průchozí „Voliéra jihoamerických ptáků“ pro kondory a další druhy, dále komplex „Jižní Amerika a Austrálie“ – opět do značné míry průchozí výběhy a voliéry s klokany, labutěmi černými, množstvím australských papoušků ad., v jihoamerické části pak projekt počítá s lamami a nandu a s velkou voliérou pro kondory andské a papoušky patagonské. Dalšími hotovými projekty jsou chovatelsko-expoziční zařízení pro ohrožené primáty – jeden pro velkou skupinu indických makaků lvích a druhý pro rodinu kriticky ohrožených gibonů bělolících.

 

Ukončení celé stavby proběhlo v dubnu 2019. Po Pavilonu Evoluce, otevřeném v roce 2014, se jedná o druhou finančně nejnáročnější akci v celé historii Zoo Ostrava. Celkové náklady činí cca 100 mil Kč s DPH a svým rozsahem je to akce plošně největší. Jedná se zároveň o jednu z největších investic tohoto druhu v zoologických zahradách celé Evropy.