U loděnice na pravém břehu Ostravice vzniká workoutové hřiště s cvičebními prvky. Dále v tomto místě budou nainstalovány nové lavičky, piknikové sety a betonová lehátka. Vše se děje v rámci revitalizace nábřeží řeky Ostravice.

V rámci revitalizace pravého břehu Ostravice začala ve středu 8. srpna instalace městského mobiliáře a prvků pro workoutové hřiště. V úseku od loděnice po Sýkorův most lidé využijí nově sedm parkových laviček. Před samotnou loděnicí budou instalovány čtyři piknikové sety tvořené stoly a lavičkami. U bývalého mostního pilíře, který se také v brzké době bude rekonstruovat, je umístěno šest designových betonových lehátek. Do těchto míst bude instalováno rovněž sedm odpadkových košů.

Vedle loděnice na ploše 97 metrů čtverečních vzniká workoutové hřiště. Zájemci si od konce příštího týdne budou moci zacvičit na hrazdách, žebřinách, gymnastických kruzích, bradlech a stupňovitých lavicích. Hřiště tvoří celkem 22 cvičebních prvků z odolných nerezových materiálů. Součástí hřiště je informační tabule s návštěvním řádem a návody na cvičení. Cena projektu je 1,4 milionu korun bez DPH.

„Na konci června jsme podél řeky Ostravice v úseku od loděnice k mostu Miloše Sýkory nainstalovali 11 cedulí s informacemi o budoucích proměnách této lokality. První a poslední tabulky jsou větší a obsahují podrobnější popis. Jde o „pilotní projekt“ takového způsobu informování veřejnosti a již nyní přicházejí pozitivní ohlasy od občanů. Originální cedule jsou vyrobeny tak, aby ve venkovním prostředí vydržely. Po provedení konkrétní úpravy v daném místě, budou postupně odstraněny,“ řekla náměstkyně Kateřina Šebestová.

Na projekt Nábřeží Ostravice – revitalizace zeleně a městský mobiliář za 8,5 milionu korun bez DPH, který v sobě zahrnuje úpravu terénu, výsadbu květin, stromů a keřů a doplnění o nový mobiliář, navazují další dílčí projekty v této lokalitě a těmi jsou rekonstrukce mostního pilíře a vybudování stupňovité terasy s posezením a vyhlídkou na řeku. Na levém břehu Ostravice se od září začne rekonstruovat stezka přímo v bermě řeky, která byla poničena na jaře roku 2014, kdy došlo ke zvýšenému průtoku Ostravice a pěší komunikace byla částečně vyplavena.