Plošná deratizace stokové sítě zahájena

Publikováno: 28. dubna 2021

Společnost Ostravské vodárny a kanalizace a.s. (dále jen „OVAK“) je provozovatelem kanalizace pro veřejnou potřebu na území města Ostravy v celkové délce 918 kilometrů, o kterou… Číst dále… »

Nové výsadby na Sokolské třídě

Aktualizováno: 27. listopadu 2018

V pátek 26. října budou zahájeny práce na rekultivaci zeleně v Sokolské třídě. V úseku mezi Novou radnicí a sadem Boženy Němcové budou vykáceny zestárlé, nemocné… Číst dále… »

Břehy řeky Ostravice se proměňují

Aktualizováno: 1. listopadu 2018

U loděnice na pravém břehu Ostravice vzniká workoutové hřiště s cvičebními prvky. Dále v tomto místě budou nainstalovány nové lavičky, piknikové sety a betonová lehátka. Vše se… Číst dále… »

Zelené městské plochy – Územní systém ekologické stability

Aktualizováno: 8. března 2021

V systému zelených městských ploch má zásadní význam rovněž územní systém ekologické stability krajiny (ÚSES) tvořený biocentry vzájemně propojenými prostřednictvím biokoridorů.  V minulém období byla na základě… Číst dále… »

Likvidace invazivních druhů rostlin a spolupráce s neziskovým sektorem

Aktualizováno: 1. listopadu 2018

V Chráněné krajinné oblasti Poodří byla za podpory měst v území, včetně Ostravy, provedena v letech 2009-2011 likvidace invazního druhy křídlatky (Reynoutria sp.) v povodí Odry, na… Číst dále… »

Výsadba zeleně

Aktualizováno: 29. října 2018

Vzhledem k rozloze zeleně na obyvatele patří Ostrava na špici nejzelenějších měst v České republice. Vedení města Ostravy řešilo negativní dopady znečištění ovzduší a potřebu zlepšení… Číst dále… »