Brownfields lze definovat jako opuštěná území, která jsou postižena jejich předchozím využíváním. Převážně se jedná o lokality, na kterých se nacházejí rozpadající se obytné budovy, nevyužívané dopravní stavby nebo nefunkční průmyslové areály. Často se vyznačují obrovskými rozměry, negativními sociálními jevy a ekologickou zátěží. Zhusta se nacházejí v blízkosti center měst.

Ostrava má bohatou průmyslovou minulost. Strojírenská, důlní čí hutnická činnost však za sebou zanechala také velké množství takzvaných brownfieds. Podle posledních dostupných informací je jich na území města 79 a zabírají plochu kolem 19 km2 (8,9 % rozlohy města). Mezi nejvýznamnější rekultivované brownfieldy patří Zóna Hrušov, Nová Karolína, Dolní oblast Vítkovice.

Nově byla spuštěna také linka na likvidaci Heřmanické haldy, která je nejrozsáhlejším komplexem odvalů na Ostravsku a patří k největším environmentálním zátěžím, uvnitř hoří a uvolňuje do vzduchu škodlivé látky. Na haldě začal zkušební provoz linky, která haldu v průběhu deseti let zlikviduje a umožní využití území por jinou funkci. Obdobně probíhá již řadu let likvidace lagun odpadních olejů, které vznikaly v průběhu minulého století na pozemcích podniku Ostramo. Po zbývající likvidaci bude území připraveno pro novou městskou funkci.

Město Ostrava má zpracovanou mapu brownfields aktuální k roku 2010, kde jsou vyobrazeny v rámci katastrální mapy jednotlivé oblasti. Další informace o brownfields, jako rozvojových územích najdete v sekci Podnikatel.