Brownfield mezi Karolinou a Dolními Vítkovicemi čeká proměna v novou čtvrť „Pod Žofinkou“

Aktualizováno: 5. srpna 2022

Nová čtvrť pro 12 tisíc lidí s přírodním parkem, přímou vazbou na nábřeží a novou městskou třídou pohodlně propojující centrum Ostravy s Dolními Vítkovicemi. Tak… Číst dále… »

Brownfields

Aktualizováno: 16. července 2020

Brownfields lze definovat jako opuštěná území, která jsou postižena jejich předchozím využíváním. Převážně se jedná o lokality, na kterých se nacházejí rozpadající se obytné budovy,… Číst dále… »

Nová Karolína

Aktualizováno: 14. listopadu 2017

Úspěšně provedenou rekultivací brownfield lze jednoznačně označit území dnešní Nové Karolíny. Předmětné území bylo obrovským brownfieldem v samotném centru Ostravy. Původně na pozemku stála koksovna, založená… Číst dále… »

Zóna Hrušov

Aktualizováno: 24. října 2017

Zóna Hrušov o rozloze téměř 35 ha se nachází v blízkosti řeky Odry a dálnice D1, podél ulice Bohumínské, v návaznosti na železniční trať Ostrava – Bohumín… Číst dále… »

Dolní oblast Vítkovice

Aktualizováno: 14. listopadu 2017

Celý pozemek o velikosti cca 150 ha, na němž skončila průmyslová výroba v roce 1998, je rozdělen do tří částí. V severní části se nachází… Číst dále… »

Halda Hrabůvka

Aktualizováno: 20. prosince 2017

Halda Hrabůvka o rozloze přibližně 100 ha se rozkládá v jižní části města Ostravy na území městského obvodu Ostrava-Jih v katastru Hrabůvka. Počátek založení haldy je… Číst dále… »

Staré ekologické zátěže

Aktualizováno: 21. října 2022

Jako typické staré ekologické zátěže lze charakterizovat lokality, ve kterých přetrvává znečištění horninového prostředí – zemin a podzemních vod – způsobené v minulosti úniky škodlivin… Číst dále… »