ČHMU vyhlásil smogovou situaci

Publikováno: 27. prosince 2021

Pro území Moravy a Slezska vyhlásil 27. prosince 2021 Český hydrometeorologický ústav SMOGOVOU SITUACI z důvodu vysokých koncentrací suspendovaných částic PM10.  Upozorňuje, že v blízké… Číst dále… »

Rady na topnou sezónu – VIII.

Publikováno: 23. prosince 2021

Správný způsob vytápění přinese čistší ovzduší venku i uvnitř snížení rizika vzniku závažných onemocnění lepší sousedské vztahy odstranění rizika uložení pokuty za porušování zákona o… Číst dále… »

Rady na topnou sezónu – VII.

Publikováno: 17. prosince 2021

Dopady nesprávného vytápění na zdraví  Nesprávné vytápění domácností pevnými palivy je hlavním zdrojem znečištění ovzduší v ČR. Znečištění ovzduší pocházející z nesprávného vytápění domácností ovlivňuje… Číst dále… »

Rady na topnou sezónu – VI.

Publikováno: 19. listopadu 2021

Nevyhazuj teplo oknem, nepřetápěj a top jen tam, kde potřebuješ.   

Rady na topnou sezónu – V.

Publikováno: 5. listopadu 2021

Co se děje, když se suší surové dřevo Nejlépe se dřevo suší v dobře větraném dřevníku nebo stačí přístřešek na zahradě. Ve sklepě může surové dřevo… Číst dále… »

Rady na topnou sezónu – IV.

Aktualizováno: 1. listopadu 2021

Pravidelně čisti kotel kouřovod a komín

Rady na topnou sezónu – III.

Publikováno: 22. října 2021

Co nejvíce ovlivní to, co vychází z našeho komínu? Jaký je rozdíl mezi starým a novým typem kotle? Co jsou čtyři základní parametry, které ovlivní… Číst dále… »

Rady na topnou sezónu – II.

Aktualizováno: 18. října 2021

Jak správně topit v kotli 

Rady na topnou sezónu – I.

Aktualizováno: 18. října 2021

Používej moderní spalovací zařízení – kotel a kamna

Přehled poskytnutých příspěvků na ozdravné pobyty ve školním roce 2021/2022

Aktualizováno: 4. října 2021

Rada města Ostravy usnesením č. 07189/RM1822/110 ze dne 27. července 2021 rozhodla o poskytnutí účelových neinvestičních příspěvku z Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší školám zřizovaných… Číst dále… »