Ostrava opět finančně podpoří žadatele ve čtvrté výzvě kotlíkových dotací

Publikováno: 25. května 2022

Město Ostrava dlouhodobě podporuje výměnu zastaralých kotlů, které nesplňují minimálně 3., 4. nebo 5. emisní třídu. V Moravskoslezském kraji bude v letošním roce vyhlášena již… Číst dále… »

Příspěvky na ozdravné pobyty 2022/2023

Publikováno: 13. dubna 2022

Mateřské a základní školy zřizované městskými obvody statutárního města Ostravy nebo statutárním městem Ostrava mohou předkládat žádosti o poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku na ozdravný pobyt… Číst dále… »

Nadlimitní čistění opět pomáhá ostravskému ovzduší

Publikováno: 5. dubna 2022

Čištění ulic krajského města po zimě už je v plném proudu. Od dubna začaly Ostravské komunikace navíc s očistou, která pomůže ovzduší. Zhruba 450 tun… Číst dále… »

Aktualizace akčního plánu SMO k implementaci Programu zlepšování kvality ovzduší

Publikováno: 27. ledna 2022

Kvalita ovzduší v Ostravě je silně ovlivňována mnoha faktory. K imisnímu zatížení přispívá vedle průmyslových zdrojů také intenzita automobilové dopravy a lokální topeniště. Na kvalitě ovzduší v… Číst dále… »

Informace o podaných žádostech o závazné stanovisko

Publikováno: 10. ledna 2022

Dle ustanovení § 30 odst. 1 písm. f) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší má orgán ochrany ovzduší aktivně zpřístupnit veřejnosti srozumitelné informace o… Číst dále… »

ČHMU vyhlásil smogovou situaci

Publikováno: 27. prosince 2021

Pro území Moravy a Slezska vyhlásil 27. prosince 2021 Český hydrometeorologický ústav SMOGOVOU SITUACI z důvodu vysokých koncentrací suspendovaných částic PM10.  Upozorňuje, že v blízké… Číst dále… »

Rady na topnou sezónu – VIII.

Publikováno: 23. prosince 2021

Správný způsob vytápění přinese čistší ovzduší venku i uvnitř snížení rizika vzniku závažných onemocnění lepší sousedské vztahy odstranění rizika uložení pokuty za porušování zákona o… Číst dále… »

Rady na topnou sezónu – VII.

Publikováno: 17. prosince 2021

Dopady nesprávného vytápění na zdraví  Nesprávné vytápění domácností pevnými palivy je hlavním zdrojem znečištění ovzduší v ČR. Znečištění ovzduší pocházející z nesprávného vytápění domácností ovlivňuje… Číst dále… »

Rady na topnou sezónu – VI.

Publikováno: 19. listopadu 2021

Nevyhazuj teplo oknem, nepřetápěj a top jen tam, kde potřebuješ.   

Rady na topnou sezónu – V.

Publikováno: 5. listopadu 2021

Co se děje, když se suší surové dřevo Nejlépe se dřevo suší v dobře větraném dřevníku nebo stačí přístřešek na zahradě. Ve sklepě může surové dřevo… Číst dále… »