Celková produkce odpadů

Vývoj produkce odpadů na území města Ostravy ovlivňuje zejména silná koncentrace průmyslu a hustota osídlení na poměrně malé ploše (214 km²). Kromě tradiční ocelářské, strojírenské a chemické výroby působí v areálech průmyslových zón a vědeckotechnologickém parku desítky tuzemských a zahraničních firem. Celková produkce odpadů vykazuje klesající trend, podobně jako produkce nebezpečných odpadů (NO), která v roce 2014 klesla pod 90 tisíc tun ročně, ale od roku 2015 opět přesáhla hranici 100 t/rok a v roce 2017 pak byla nejvyšší od roku 2010, tj. 132.968 t. Na celkové produkci odpadů se pak komunální odpady podílí cca 6 %.

 

Tabulka: Celková produkce odpadů v Ostravě (t/rok)

Složky odpadů /  rok Ostatní druhy odpadu Nebezpečný odpad Komunální odpad
2010 2 406 787 124 583 87 634
2011 1 957 652 112 576 94 154
2012 1 808 672 109 958 100 896
2013 1 899 153 92 893 102 068
2014 1 499 868 87 544 106 648
2015 1 721 165 104 892 99 274
2016 1 504 090 104 327 102 961
2017 1 560 627 132 968 112 570