Škody zvěří – jak postupovat

Aktualizováno: 3. srpna 2022

Magistrát města Ostravy s využitím doporučení Ministerstva zemědělství zveřejňuje leták určený držitelům a uživatelům honiteb a hospodařícím subjektům jako návod jak postupovat v souladu s platnou legislativou při… Číst dále… »

Schválený plán mýtních úmyslných těžeb

Schválený plán mýtních úmyslných těžeb v městských lesích pro období 2019 - 2020
Aktualizováno: 19. února 2020

Dne 26. listopadu 2019 schválila Rada města Ostravy plán mýtních úmyslných těžeb v lesích ve vlastnictví statutárního města Ostravy a to v návaznosti na předložený… Číst dále… »

Odval Heřmanice – informace o výsledcích monitoringu kvality ovzduší

Aktualizováno: 1. srpna 2022

Je všeobecně známo, že z termicky aktivního důlního odvalu Heřmanice, který tzv. „hoří“ cca 20 let jsou při termochemických pochodech probíhajících za nedostatku kyslíku emitovány zdravotně… Číst dále… »

Chráněná krajinná oblast Poodří

Aktualizováno: 3. srpna 2022

Chráněná krajinná oblast Poodří byla vyhlášena v roce 1991. Přestože na území města zasahuje pouze severovýchodní částí, je to plošně nejrozlehlejší zvláště chráněné území. V… Číst dále… »

Významné krajinné prvky

Aktualizováno: 3. srpna 2022

Ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotné části krajiny, které utvářejí její vzhled nebo přispívající k udržení její stability. V Ostravě jsou jimi lesy, vodní toky, rybníky,… Číst dále… »

Přírodní rezervace na území města Ostravy

Aktualizováno: 3. srpna 2022

Přírodní rezervace jsou menší území soustředěných přírodních hodnot se zastoupením ekosystémů typických a významných pro příslušnou geografickou oblast. Na území města se nachází celkem čtyři – Polanský… Číst dále… »

Národní přírodní památka Landek

Aktualizováno: 3. srpna 2022

Národní přírodní památka Landek byla vyhlášena v roce 1966. Mezi ostravskými zvláště chráněnými územími má specifickou pozici, která je dána její polohou (leží na vyvýšeném… Číst dále… »

Výstava Klima se mění, změň se i Ty k vidění v Ostravě

Publikováno: 1. července 2019

Rozšířená podoba úspěšné putovní výstavy Klima se mění, změň se i Ty je od 1. do 31. července 2019 vystavena ve vstupních prostorech Radnice města… Číst dále… »

Pozvánka na akci Den Země Ostrava 2019

Aktualizováno: 17. dubna 2019

V těchto dnech vrcholí přípravy na akci Den Země, která se letos v Ostravě uskuteční v týdnu po Velikonočním pondělí. Akce se budou konat tradičně… Číst dále… »

Dnes je Den ptactva

Publikováno: 6. dubna 2019

Každý rok u příležitosti Dne ptactva zve Zoologická zahrada a botanický park Ostrava na doprovodný program všechny zájemce o informace o malých i velkých opeřencích…. Číst dále… »